Poczet królów i książąt Polski Od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego Adam Dylewski

Wydawnictwo prezentujące życiorysy władców od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Jugosławia Rozsypana układanka Beata i Paweł Pomykalscy

Czym była Jugosławia, zanim zmiótł ja z powierzchni ziemi chory nacjonalizm, który najpierw zakiełkował w głowach kilku polityków, a później rozlał się szerokim strumieniem po całym kraju.

Przemilczane Seksualna praca przymusowa w trakcie II wojny światowej Joanna Ostrowska

Nadal tak zwani więźniowie asocjalni, homoseksualiści, ofiary przemocy seksualnej to „nieistotne wyjątki”. Strach było o nich mówić. Nie mogliśmy albo nie chcieliśmy o nich usłyszeć. Joanna Ostrowska wypełnia tę lukę.

I rozpętało się piekło Świat na wojnie 1939-1945 Max Hasting

Sir Max Hastings – brytyjski historyk i jeden z najwyżej cenionych korespondentów wojennych na świecie – opisał historię największego konfliktu zbrojnego ubiegłego stulecia, jak gdyby były to wydarzenia rozgrywające się tu i teraz.