Poczet królów i książąt Polski Od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego Adam Dylewski

Wydawnictwo prezentujące życiorysy władców od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Ochotnik O rotmistrzu Witoldzie Pileckim Marco Patricelli

Napisał pierwsze na świecie raporty o Holokauście. W Powstaniu Warszawskim bohatersko bronił „reduty Pileckiego”. Po wojnie reżim komunistyczny w Polsce poddał go torturom i skazał na śmierć.

Chińczyk Przemytnicza Odyseja Jarosław Maringe

W “Przemytniczej odysei” kryminalny pamiętnik przeplata się z głęboką analizą miejsc, ludzi i kultur, z którymi stykał się autor, z przemyśleniami, których nie powstydziłby się zawodowy historyk czy socjolog.

Bohdan Wodiczko Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej Michał Klubiński

Monografia aktywności wybitnego polskiego dyrygenta-modernisty – Bohdana Wodiczki (1911–1985), autora wszechstronnego wskrzeszenia Teatru Wielkiego w Warszawie po II wojnie światowej, bezkompromisowego i zarazem naznaczonego tragizmem propagatora muzyki XX wieku.