Status prawny i społeczny pracownika socjalnego Jakub Niedbalski

Status prawny i spoleczny pracownika socjalnego - Status prawny i społeczny pracownika socjalnego	Jakub Niedbalski

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego Jakub Niedbalski

W książce zaprezentowano status prawny, społeczny i zawodowy pracownika socjalnego w Polsce. Treść publikacji została podzielona na trzy główne obszary. Po pierwsze, autor zamieścił genezę tworzenia się kadry pracowników socjalnych na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, z nakreśleniem sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej rozwojowi zawodów opiekuńczych w Polsce. Po drugie, scharakteryzował uwarunkowania prawno-instytucjonalne, określające aktualny status pracownika socjalnego w naszym kraju. Po trzecie, omówił specyfikę i znaczenie pracy socjalnej w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych, przywiązując dużą wagę do trudności oraz dylematów etycznych towarzyszących działalności zawodowych „pomagaczy” (helping professions).

Publikacja jest skierowana za równo do przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się wspomnianą problematyką, jak i do praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Ponadto może zainteresować osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych, których podstawowym obszarem działania jest praca socjalna.

E-usługi a RODO Małgorzata Ciechomska

E uslugi a RODO - E-usługi a RODO	Małgorzata Ciechomska

E-usługi a RODO Małgorzata Ciechomska

Korzystanie z portali społecznościowych, telewizji na żądanie, poczty elektronicznej, wyszukiwarki internetowej, zakupów on-line czy usług e-administracji to codzienność społeczeństwa informacyjnego.

W prezentowanej publikacji znajdziemy odpowiedź na pytanie, jakie są zagrożenia związane z ochroną danych osobowych usługobiorców tych e-usług i jak należy im zapobiegać.

 Książka szczegółowo omawia m.in.:

 • możliwe ryzyka i zasady ochrony przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem e-usług;
 • nowe zagrożenia, jak danetyzacja czy profilowanie;
 • pozycję i obowiązki administratora i współadministratora danych, również w ujęciu orzecznictwa europejskiego;
 • uprawnienia usługobiorców, takie jak np.: prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu.

Publikacja prezentuje również obowiązki usługodawców, tj. ochronę danych w fazie projektowania czy domyślną ochronę danych oraz omawia możliwe sankcje za naruszenia, w tym kary nakładane przez krajowe organy nadzoru.

Książka zainteresuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie e-commerce, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych oraz reprezentujących klientów w postępowania przed UODO i sądami administracyjnymi a także sędziów sądów administracyjnych stosujących przepisy RODO w prowadzonych postępowaniach.

Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce

Bezpieczenstwo zgromadzen i imprez masowych w Polsce - Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce

Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce

Prezentowane w niniejszej monografii treści poruszają zarówno teoretyczno-normatywne, jak też instytucjonalno-praktyczne aspekty bezpieczeństwa zgromadzeń oraz imprez masowych w Polsce. Autorzy poszczególnych tekstów wywodzą się z różnych ośrodków naukowych, jak również zajmują się w praktyce problematyką bezpieczeństwa w szeroko pojętym zakresie. Część z nich to osoby znane od lat w świecie naukowym, część dopiero zaczyna swą przygodę naukowo-badawczą. Jedno natomiast nie ulega wątpliwości. Przygotowane przez Autorów teksty ukazują zagadnienia bezpieczeństwa zgromadzeń i imprez masowych w sposób kompleksowy, z różnych perspektyw. Mowa więc między innymi o prawie do zgromadzeń w Polsce, o kształtowaniu się regulacji prawnych w zakresie zgromadzeń i imprez masowych, o wolności zgromadzeń czy o obowiązkach organizatorów i odpowiedzialności prawnej uczestników zgromadzeń oraz imprez masowych. Czytelnik znajdzie także informacje na temat aspektów zapewnienia przez Policję bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce, a także o zarządzaniu bezpieczeństwem imprez masowych, jak i o zastosowaniu mediacji w sporach, które mogą zrodzić się w trakcie przebiegu zgromadzeń, czy imprez masowych. Publikacja może być przydatna zarówno dla studentów takich kierunków jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, prawo, czy politologia, jak też dla osób, które w praktyce zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego, czy bezpieczeństwa osób i mienia niezależnie czy pracują zawodowo w sektorze publicznym, prywatnym, czy zwyczajnie – interesują się prywatnie poruszaną tematyką. Redaktor naukowy oraz Autorzy monografii mają świadomość, że opracowanie odpowiada tylko na niektóre wyzwania stojące przed współczesną problematyką bezpieczeństwa zgromadzeń i imprez masowych w Polsce. Niemniej jednak żywią nadzieję, że dzieło przyczyni się do poszerzenia stanu wiedzy na ten temat stanowiąc głos w debacie naukowej dotyczącej ochrony bezpieczeństwa publicznego i osobistego podczas tego rodzaju wydarzeń odbywających się w przestrzeni publicznej.

Prawo autorskie dla fotografów

Prawo autorskie dla fotografow - Prawo autorskie dla fotografów

Prawo autorskie dla fotografów

Przepisy prawa autorskiego są dla Ciebie niejasne i przyprawiają Cię o zawrót głowy? Szukasz sposobu, żeby raz na zawsze zrozumieć, jakie masz prawa i obowiązki jako fotograf? Dobrze trafiłeś!

Prawo autorskie dla fotografów to poradnik, w którym znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania, z którymi zmagają się fotografowie błądzący w gąszczu przepisów prawa autorskiego.

Dzięki tej książce:

 • uświadomisz sobie prawną wagę Twojej twórczości;
 • poznasz sposoby pracy z poszanowaniem Twoich praw;
 • dowiesz się, w jakich sytuacjach możesz sięgać po określone środki ochrony.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in.:

 • dlaczego lepiej fotografować Oscara Wilde’a niż pralkę;
 • dlaczego lepiej być pijanym fotografem niż trzeźwą małpą;
 • dlaczego wieżę Eiffla lepiej fotografować za dnia;
 • jak się cieszyć z gola, gdy all rights reserved.

Poradnik składa się z trzech części: W teorii, W praktyce i Wzorów.

1. W teorii

Autorki przełożyły w niej na prosty język poszczególne przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Znajdziesz tu wiele przykładów ich praktycznego zastosowania w branży fotograficznej. Dzięki temu nareszcie zrozumiesz najważniejsze zagadnienia z tej dziedziny.

W kolejnych rozdziałach tej części poznasz przepisy związane z:

 • utworem, inspiracją i opracowaniem;
 • twórcą;
 • treścią prawa autorskiego;
 • naruszeniami praw autorskich;
 • umowami prawa autorskiego;
 • dozwolonym użytkiem;
 • wizerunkiem;
 • znakami towarowymi.

2. W praktyce

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęstsze pytania fotografów, które pojawiły się w mediach społecznościowych i na forach tematycznych. Problemy zostały podzielone na etapy zgodne z chronologią pracy nad fotografią i realizacją umowy (przed pracą, w trakcie i po), a dodatkowo pojawiły się tu odpowiedzi na pytania dotyczące naruszeń praw autorskich.

Pytania dotyczące takich praktycznych aspektów jak:

 • odpowiedzialność za uszkodzony sprzęt;
 • brak zapłaty zadatku;
 • korzystanie z cudzych zdjęć w social mediach;
 • fotografowanie budynków państwowych;
 • zgody niepełnoletnich;
 • zgody modelek przy sesjach TFP;
 • wycofanie zgody na publikację wizerunku;
 • Facebook a prawa do zdjęć;
 • publikowanie zdjęć bez zgody twórcy.

3. Wzory

To zbiór najczęściej stosowanych dokumentów – umów i wezwań dotyczących Twojej twórczości. Zostały dokładnie omówione, żebyś dobrze zrozumiał każdy paragraf. Ponieważ są dostępne również w wersji edytowalnej, możesz je stosować na co dzień w swojej pracy.

Znajdziesz tu wzory:

 • umowy licencji;
 • umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe;
 • umowy o wykonanie sesji fotograficznej;
 • umowy o wykonanie reportażu fotograficznego uroczystości zaślubin;
 • umowy TFP;
 • zgody na wykorzystanie wizerunku;
 • zgody na wykorzystanie wizerunku modelki / modela;
 • protokołu odbioru;
 • wezwania do zaprzestania naruszeń i zapłaty;
 • wezwania do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych i zapłaty;
 • wezwania do zapłaty.

Co, jeżeli nie znajdę tu odpowiedzi na moje pytanie?

Dołącz do grupy Prawo dla fotografów na portalu Facebook – autorki podpowiedzą Ci tam, jak rozwiązać Twój problem! Grupa to miejsce wymiany doświadczeń fotografów i baza wiedzy praktycznej uzupełniającej poradnik.

Co o książce mówią znani fotografowie?

„Nareszcie! Podręcznik o prawie autorskim specjalnie dla fotografów – którzy znają się na fotografii, ale rzadziej na prawie.

W tej jednej książce jest wszystko, czego potrzebujemy – odpowiedzi na wszystkie nasze pytania związane z teorią i praktyką: umowa licencji, zgoda na wykorzystanie wizerunku, wzory umów. Czytelnie, szybko i sprawnie”.

Chris Niedenthal

„Prosty, napisany dostępnym, przejrzystym językiem przewodnik po prawie autorskim dla fotografów (fotografek) powinien stać się obowiązkową lekturą nie tylko dla samych twórców (twórczyń), ale także dla instytucji, organizacji oraz wszystkich podmiotów korzystających ze zdjęć”.

Rafał Milach

„Prawo autorskie dla fotografów to pozycja, która skutecznie demitologizuje środowiskową wiedzę na temat tego, jakie prawa i obowiązki wynikają z naszej pracy.

Fotografując dokumentalnie, działamy niejako na granicy prawa. Dobrze więc wiedzieć, gdzie i jak przebiegają te granice”.

Michał Łuczak

Skradziona kultura Jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną Katarzyna Grzybczyk

Skradziona kultura - Skradziona kultura Jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną	Katarzyna Grzybczyk

Skradziona kultura Jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną Katarzyna Grzybczyk

W książce przedstawiono problem przywłaszczenia kulturowego, czyli wykorzystywania cudzego dziedzictwa niematerialnego. Każdy rozdział opracowania zawiera omówienie innej dziedziny życia (m.in. mody, reklamy, muzyki, filmu, sportu, turystyki), w której dochodzi do przywłaszczenia takich dóbr kultury jak: tradycja, zwyczaje, symbole, wartości, a nawet skojarzenia.

Książka zawiera liczne, opatrzone ilustracjami, przykłady przywłaszczenia kulturowego związane m.in. z:
•wykorzystaniem wizerunku rdzennej ludności w reklamie,
•prezentacją potraw na blogach kulinarnych,
•kreowaniem postaci filmowych.

W publikacji omówiono też niebezpieczeństwo zaniku lub erozji wiedzy tradycyjnej i folkloru, które w wielu miejscach na świecie stają się jedynie atrakcją turystyczną, przedstawieniem pozbawionym pierwotnych znaczeń lub rodzą skojarzenia z produktem, producentem czy reklamą. Autorka zwraca uwagę na konieczność wypracowania skutecznych, międzynarodowych instrumentów prawnych chroniących tradycyjny folklor.

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych Renata Niemiec

Kontrola zarzadcza w sektorze finansow publicznych - Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych	Renata Niemiec

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych Renata Niemiec

Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w tym m.in.:

procedury kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego,
pozycję skarbnika – jego kwalifikacje, kompetencje oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania,
zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego,
wieloletnią prognozę finansową w systemie kontroli zarządczej jako instrument planowania rocznego i wieloletniego,
budżet i plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego.

O wygaszaniu państwa prawa Ewa Łętowska Jerzy Zajadło

O wygaszaniu panstwa prawa - O wygaszaniu państwa prawa	Ewa Łętowska Jerzy Zajadło

O wygaszaniu państwa prawa Ewa Łętowska Jerzy Zajadło

Felietony zamieszczone w tej książce ukazywały się sukcesywnie w ciągu ostatnich kilku lat, przede wszystkim na internetowym portalu Konstytucyjny.pl. Zebrano je tutaj w całość w nadziei, że pokażą pewien niebezpieczny proces zachodzący w polskim porządku polityczno-prawnym, którzy Autorzy nazwali wygaszaniem państwa prawa.

Świat prawa powinien być światem zbiorowego i indywidualnego bezpieczeństwa, ponieważ opiera się na znanych i umocowanych wartościach, normach, instytucjach i procedurach. A jaki będzie świat powstały na tlących się jeszcze zgliszczach państwa prawa? Tego niestety nie wiadomo, można tylko wyrazić obawę, że prawdopodobnie będzie on pochodną chaotycznej niepewności i arbitralnego woluntaryzmu. Zapanuje w nim prymat instrumentalnie pojętej doraźnej polityki nad normatywną pewnością prawa we wszystkich jego wymiarach – tworzenia, stosowania, wykładni, obowiązywania i przestrzegania.

Prawa kobiet dawniej i dziś

Prawa kobiet dawniej i dzis - Prawa kobiet dawniej i dziś

Prawa kobiet dawniej i dziś

Choć prawa kobiet i udogodnienia dla nich są dziś postrzegane jako niepodważalne i stale obecne w przestrzeni publicznej, warto przypominać, że nie zawsze tak było. Książka ma zachęcić do refleksji nad następującymi kwestiami: jaką funkcję pełniły i pełnią obecnie kobiety w społeczeństwie, jakie role najchętniej się im przypisuje oraz jakie podejmować działania, by zbudować właściwy obraz działalności kobiet i ich aktywizacji zawodowej, społecznej, a także politycznej

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne - Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne

Książka zawiera:

tekst ustawy Prawo restrukuryzacyjne,
tekst ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców,
wyciąg z ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,
Indeks rzeczowy
Seria “Twoje Prawo” zawiera:

Boldowanie najnowszych zmian
Przypisy od Redakcji
Czytelne hasła i teksty
Indeks rzeczowy