Wielka księga małych projektów w Pythonie Al Sweigart

Wielka ksiega malych projektow w Pythonie - Wielka księga małych projektów w Pythonie	Al Sweigart

Wielka księga małych projektów w Pythonie Al Sweigart

Programowanie wciąga. Łatwo zapalić się do własnego pomysłu na świetny program, ale jeśli zabraknie umiejętności, nietrudno w poczuciu frustracji porzucić kod po napisaniu kilku linijek. Wiele osób, marząc o wykorzystywaniu imponujących możliwości Pythona, przepracowało cierpliwie liczne samouczki. Nie jest to zły sposób na rozpoczęcie przygody z programowaniem i przyswojenie składni języka. Ale do samodzielnego tworzenia kodu trzeba nieco innych umiejętności. Skąd jednak ma je wziąć kandydat na programistę, jeśli nie jest geniuszem komputerowym?

Tę książkę docenią ci, którzy opanowali już podstawową składnię Pythona i palą się do pisania własnych programów. Zawiera 81 projektów, które możesz napisać w tym języku. Programy składają się z maksymalnie 256 linii kodu i pozwolą Ci stopniowo nabierać umiejętności programisty – a zupełnie przy okazji dostarczą mnóstwo zabawy! Twoja nauka będzie polegała nie tylko na analizowaniu działania kodu i jego wpisywaniu w edytorze, ale także na samodzielnym eksperymentowaniu i modyfikowaniu kodu, aby dopasować program do własnych potrzeb i pomysłów. W efekcie – niepostrzeżenie, ćwicząc praktyczne kodowanie – nabierzesz biegłości i sporego doświadczenia w posługiwaniu się Pythonem!

Dzięki tej książce napiszesz:

gry, w które zagrasz z komputerem lub przyjaciółmi
realistyczne symulacje: pożaru lasu, miliona rzutów kostką i japońskiego liczydła
piękne animacje: akwarium z rybkami i obracającego się sześcianu
grę 3D, w której gracz porusza się po labiryncie
programy szyfrujące z wykorzystaniem szyfrów ROT13 i Vigenere’a
Masz dość samouczków? Zacznij pisać w Pythonie prawdziwy, działający kod!

Głębokie uczenie przez wzmacnianie Maxim Lapan

Glebokie uczenie przez wzmacnianie - Głębokie uczenie przez wzmacnianie 	Maxim Lapan

Głębokie uczenie przez wzmacnianie Praca z chatbotami oraz robotyka optymalizacja dyskretna i auto Maxim Lapan

Głębokie uczenie przez wzmacnianie rozwija się bardzo dynamicznie. Dziedzinę tę charakteryzuje niewyczerpany potencjał rozwiązywania trudnych problemów. Zajmuje się tym co najmniej kilka grup badawczych, koncentrujących się na wdrażaniu głębokiego uczenia przez wzmacnianie w różnych branżach. Niestety, opisy najnowszych osiągnięć są trudne do zrozumienia i zbyt abstrakcyjne, aby można było je łatwo zastosować w praktycznych implementacjach, a przecież poprawne działanie aplikacji jest uwarunkowane gruntownym zrozumieniem problemu przez projektanta. To zaktualizowane i rozszerzone wydanie bestsellerowego przewodnika po najnowszych narzędziach i metodach związanych z uczeniem przez wzmacnianie. Zawiera wprowadzenie do teorii uczenia przez wzmacnianie, a także wyjaśnia praktyczne sposoby kodowania samouczących się agentów w celu rozwiązywania praktycznych zadań. W tym wydaniu dodano sześć nowych rozdziałów poświęconych takim osiągnięciom technologii jak dyskretna optymalizacja, metody wieloagentowe, środowisko Microsoft TextWorld czy zaawansowane techniki eksploracji. Opisano również inne zagadnienia, między innymi głębokie sieci Q, gradienty polityk, sterowanie ciągłe i wysoce skalowalne metody bezgradientowe. Poszczególne kwestie zostały zilustrowane kodem wraz z opisem szczegółów implementacji. W książce między innymi: związki między uczeniem przez wzmacnianie a głębokim uczeniem różne metody uczenia przez wzmacnianie, w tym entropia krzyżowa, sieć DQN, a także algorytmy: aktor-krytyk, TRPO, PPO, DDPG, D4PG i inne praktyczne zastosowanie dyskretnej optymalizacji w celu rozwiązania problemu kostki Rubika trenowanie agentów przy użyciu oprogramowania AlphaGo Zero chatboty oparte na sztucznej inteligencji zaawansowane techniki eksploracyjne, w tym metody destylacji sieci Witaj, świecie prawdziwej sztucznej inteligencji! O autorze książki Maxim Lapan jest niezależnym badaczem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie programowania i architektury systemów. Gruntownie poznał takie zagadnienia jak duże zbiory danych, uczenie maszynowe i rozproszone systemy obliczeniowe o wysokiej wydajności. Obecnie zajmuje się zastosowaniami uczenia głębokiego, w tym głębokim przetwarzaniem języka naturalnego i głębokim uczeniem przez wzmacnianie.

 

Sieci komputerowe Kwalifikacja INF 02 Podręcznik Część 3 Osetek Sylwia Pytel Krzysztof

Sieci komputerowe Kwalifikacja - Sieci komputerowe Kwalifikacja INF 02 Podręcznik Część 3	Osetek Sylwia Pytel Krzysztof

Sieci komputerowe Kwalifikacja INF 02 Podręcznik Część 3 Osetek Sylwia Pytel Krzysztof

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych).

W publikacji omówiono tematy związane z lokalnymi sieciami komputerowymi, w tym: zasady bezpieczeństwa w sieci, rodzaje, budowę i funkcje urządzeń sieciowych oraz ich dokumentację techniczną, rodzaje topologii sieciowych i środowisk sieciowych, komunikację w sieci, modele warstwowe sieci, protokoły warstw łącza danych i sieci transportowej.

Szczegółowo opisane zostały zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych: rodzaje materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy sieci, dobór materiałów i urządzeń sieciowych, struktura dokumentacji projektowej, projektowanie okablowania strukturalnego, sporządzanie harmonogramu prac wykonawczych i ich kosztorysowanie.
Podręcznik przedstawia zasady modernizacji i rekonfiguracji lokalnych sieci komputerowych, a także ich konfiguracji i obsługi. Szczególnie przydatne są treści dotyczące metody dostępu do sieci, uzyskiwania dostępu do internetu, konfigurowania urządzeń sieciowych i sieci bezprzewodowych oraz konfiguracji sprzętowej zapory sieciowej.

Publikacja zawiera osobny dział poświęcony diagnostyce i naprawie lokalnych sieci komputerowych, w którym scharakteryzowane zostały rodzaje awarii sieciowych, procedury serwisowe dotyczące urządzeń sieciowych oraz sposoby naprawy okablowania strukturalnego.
Dużo uwagi poświęcono także usługom oferowanym przez sieciowe systemy operacyjne, tj. współpracy systemu Windows z serwerem sieci lokalnej, typom sieci komputerowych, korzystaniu z usług sieciowych, transferowi plików, bezpiecznemu kopiowaniu plików, a także sieci peer-to-peer, grupom roboczym i udostępnianiu folderów w grupie roboczej.

Naukę ułatwia zawarty w książce bogaty materiał ilustracyjny prezentujący omawiane zagadnienia oraz podział tematyczny na działy edukacyjne wskazany w podstawie programowej. Wyróżnienia kolorystyczne kluczowych pojęć, rysunki, zdjęcia i zrzuty ekranowe ułatwią uczniowi zrozumienie przedstawionej wiedzy teoretycznej.

Wprowadzone kody QR pozwalają na skorzystanie z dodatkowych materiałów, np. kodów źródłowych podawanych w przykładach.

Piractwo w sieci J Sobczak K Chałubińska-Jentkiewicz M Nowikowska

Piractwo w sieci - Piractwo w sieci	J Sobczak K Chałubińska-Jentkiewicz M Nowikowska

Piractwo w sieci J Sobczak K Chałubińska-Jentkiewicz M Nowikowska

Rozwojowi informacji towarzyszy wzmocnienie znaczenia wartości intelektualnych. Można rzec, że kiedy dostępność informacji w sieci powoduje wzrost naruszeń w zakresie korzystania z praw autorskich, nigdy do tej pory prawa te nie były tak popularyzowane i obecne w świadomości społecznej. Podobnie coraz częściej mówimy o konieczności szczególnej ochrony własności intelektualnej, jaką jest własność przemysłowa. Inwestycje w rozwiązania nowatorskie i innowacje, nie tylko w tradycyjnym przemyśle, konieczność identyfikacji i podkreślenie własnej odrębności, wzmożona identyfikacja (co w pewnym sensie ma związek z potrzebą indywidualizacji działań w sieci), walka o odbiorcę/konsumenta poprzez nowoczesne rozwiązania promocji i reklamy w sieci, rozwój infrastruktury – to tylko kilka przykładów aktywności, które przyczyniają się w znacznym stopniu do wzmożonej ochrony własności przemysłowej. Proces ten odnosi się także do tych obszarów działania człowieka, które do tej pory nie były utożsamiane z działalnością gospodarczą, np. mówimy o przemyśle kultury, gdzie nowe technologie zastępują dotychczasowe sposoby kreacji oraz wpływają na myślenie o procesie twórczym, gdzie podstawową zasadą jest założenie, że kreatywność, także w szerokim rozumieniu, ma coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Django Tworzenie nowoczesnych aplikacji

Django Tworzenie nowoczesnych aplikacji - Django Tworzenie nowoczesnych aplikacji

Django Tworzenie nowoczesnych aplikacji

Django zaskarbił sobie uznanie wielu programistów. Jest to platforma, która udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych w Pythonie. To również narzędzie pozwalające na sprawne rozpoczęcie pracy i rozwijanie solidnego i bezpiecznego kodu. Aby jednak zapewnić sobie satysfakcję, a tworzonym projektom profesjonalną jakość, trzeba przyswoić koncepcje i zasady pracy z Django. Dzięki temu praktycznemu przewodnikowi po Django zdobędziesz wiedzę i pewność siebie potrzebne do budowania rzeczywistych aplikacji w Pythonie. W przystępny sposób opisano tu podstawowe koncepcje i funkcje Django, a następnie pokazano poszczególne etapy cyklu rozwoju rzeczywistej aplikacji internetowej. Dla celów dydaktycznych ten dość złożony projekt został podzielony na zbiór mniejszych zadań, dzięki czemu Twoja nauka będzie przebiegała w sposób efektywny i przemyślany. W trakcie wykonywania ćwiczeń zdobędziesz praktyczne umiejętności, niezbędne do budowy przyjemnych w użytkowaniu aplikacji WWW. Przekonasz się, że Django pozwala na efektywne i satysfakcjonujące budowanie nawet bardzo ambitnych projektów! W książce między innymi: konfiguracja projektu Django, szablony HTML i modele danych w Django podstawowe elementy aplikacji internetowej, w tym sesje i uwierzytelnianie dodawanie interfejsów API typu REST do aplikacji Django korzystanie z zewnętrznych bibliotek Django testowanie kodu za pomocą platform testowych Django i Pythona Django ma wszystko, czego wymaga najlepszy projektant aplikacji WWW! O autorach książki Ben Shaw programuje w Django od 2007 roku. Interesuje się też uczeniem maszynowym, analizą danych i metodyką DevOps. Saurabh Badhwar tworzy rozwiązania zwiększające produktywność programistów. Obecnie zajmuje się wydajnością infrastruktury w LinkedInie. Andrew Bird kieruje zespołami programistów i analityków danych w Vesparum. Jest australijskim aktuariuszem. Bharath Chandra KS od lat korzysta z frameworków Flask i Django. Zdobył doświadczenie w pracy z mikrousługami. Chris Guest programuje w Pythonie od 20 lat, tworzył oprogramowanie dla różnych branż i za pomocą wielu platform Pythona.

TDD Sztuka tworzenia dobrego kodu Beck Kent

TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu - TDD Sztuka tworzenia dobrego kodu	Beck Kent

TDD Sztuka tworzenia dobrego kodu Beck Kent

Idealny kod, pokryty w pełni testami, to marzenie każdego dewelopera. Niestety, marzenia zazwyczaj rozmijają się z rzeczywistością. Codzienność większości programistów to nieczytelny kod i brak testów. Są to doskonałe warunki do powstawania błędów, często bardzo trudnych do wykrycia. Czy jest sposób, żeby wybrnąć z tego ślepego zaułka? Czy są techniki pozwalające tworzyć przejrzysty kod, którego zmiana nie będzie sprawiała trudności?

Oczywiście, że tak – wykorzystaj TDD (ang. Test Driven Development). Programowanie sterowane testami można sprowadzić do prostej zasady: w pierwszej kolejności napisz test, a następnie kod, który ma być testowany. Kent Beck w swojej książce zaprezentuje Ci w praktyce podejście TDD i pokaże, jak wdrożyć jego zasady w codziennej pracy. Zapoznaj się z licznymi przykładami zastosowania tej metody, przydatnymi poradami i najlepszymi wzorcami. To doskonały początek, żeby wdrożyć TDD w Twoim projekcie. Dowiedz się, jak tworzyć idealny kod!

Dzięki tej książce:

poznasz technikę programowania sterowanego testami
stworzysz czytelny kod, doskonale pokryty testami
nie będziesz się bał dokonywać zmian w Twoim kodzie
Twój kod osiągnie nowe standardy jakości
Twoja przepustka do świata idealnego kodu!

Python dla każdego podstawy programowania Michael Dawson

Python dla kazdego Podstawy programowania - Python dla każdego podstawy programowania	Michael Dawson

Python dla każdego podstawy programowania Michael Dawson

Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane, aby nauczyć się programowania w Pythonie
Chcesz się nauczyć programować? Świetna decyzja! Wybierz język obiektowy, łatwy w użyciu, z przejrzystą składnią. Python będzie wprost doskonały! Rozwijany od ponad 20 lat, jest dojrzałym językiem, pozwalającym tworzyć zaawansowane aplikacje dla różnych systemów operacyjnych. Ponadto posiada system automatycznego zarządzania pamięcią, który zdejmuje z programisty obowiązek panowania nad tym skomplikowanym obszarem.

Jeżeli zdecydowałeś się na naukę programowania w tym języku, to przyszła pora na wybór książki. Ta, którą trzymasz w rękach, będzie strzałem w dziesiątkę! Sięgnij po nią i przekonaj się, jak skonfigurować swoje środowisko pracy i rozpocząć przygodę z Pythonem. Z kolejnych rozdziałów dowiesz się, co to są typy proste, zmienne, instrukcje warunkowe, pętle oraz listy. Ponadto nauczysz się tworzyć listy i funkcje oraz obsługiwać wyjątki i korzystać z plików. Gdy już zbudujesz fundamenty wiedzy na temat języka Python, przejdziesz do bardziej zaawansowanych zagadnień. Programowanie obiektowe, tworzenie grafiki oraz graficznego interfejsu użytkownika, tworzenie animacji i efektów dźwiękowych to tylko niektóre z poruszanych tematów. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób, które zamierzają opanować język Python!

Dzięki tej książce nauczysz się:

tworzyć, wycinać i indeksować łańcuchy znaków,
definiować funkcje,
odczytywać (zapisywać) dane z (do) plików tekstowych,
tworzyć duszki i manipulować nimi,
stawiać czoło programowaniu obiektowemu,
tworzyć interfejs GUI,
posługiwać się dźwiękiem i muzyką oraz tworzyć animacje.
Co znajduje się na stronie internetowej?
instalator Windows Pythona 3.1.1,
instalator Windows pakietu Pygame 1.9.1 do Pythona 3.1.x,
silnik gier Livewires,
Twój przewodnik po języku Python!

Architektura oprogramowania bez tajemnic Piotr Gaczkowski Adrian Ostrowski

Architektura oprogramowania bez tajemnic - Architektura oprogramowania bez tajemnic	Piotr Gaczkowski Adrian Ostrowski

Architektura oprogramowania bez tajemnic Piotr Gaczkowski Adrian Ostrowski

C++ należy do najpopularniejszych i najbardziej cenionych za uniwersalność języków oprogramowania – umożliwia projektowanie rozbudowanych, a zarazem intuicyjnych w obsłudze aplikacji wysokiego poziomu. Pozwala tworzyć wydajną i czytelną architekturę oprogramowania również w wypadku znacznie zaawansowanych systemów i programów.

Dzięki tej książce poznasz narzędzia i rozwiązania, które ułatwiają projektowanie w języku C++ nawet najbardziej skomplikowanych aplikacji. Autorzy przybliżają samo pojęcie architektury oprogramowania i na praktycznych przykładach wyjaśniają, na czym polega jej tworzenie. Pokazują również aktualne trendy projektowe i uczą, jak za pomocą C++ krok po kroku, element po elemencie budować aplikacje i systemy na dowolnym poziomie zaawansowania. W trakcie lektury dowiesz się, jakie warunki powinna spełniać efektywna architektura oprogramowania i jak sprawić, by gwarantowała wysoki poziom bezpieczeństwa, skalowalności i wydajności. Liczne przykłady, zrozumiałe objaśnienia i przyjazny język pozwalają na efektywne i szybkie przyswajanie wiedzy dotyczącej tworzenia rozproszonych, skomplikowanych aplikacji w C++.

W książce:

projektowanie aplikacji bazujących na wydajnej, nowoczesnej i czytelnej architekturze oprogramowania
używanie najważniejszych zasad i wzorców projektowych umożliwiających tworzenie efektywnego kodu za pomocą języka C++
analizowanie różnych koncepcji architektury oprogramowania i stosowanie tych, które w największym stopniu odpowiadają danemu projektowi
efektywne wykorzystywanie mechanizmów i rozwiązań dostępnych w najnowszej odsłonie języka C++

Tailwind CSS Kortas Michał

Tailwind CSS - Tailwind CSS	Kortas Michał

Tailwind CSS Kortas Michał

Poznaj rewelacyjną nowość na rynku frontendu
Framework Tailwind CSS to prawdziwy webmasterski hit ostatniego roku. Wyjątkowym i nowatorskim czyni go przyjęta filozofia pracy. Twórcy frameworka proponują bowiem oryginalne podejście do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Zamiast ściśle semantycznego sposobu tworzenia klas CSS Tailwind opiera się na fundamencie zwanym Utility-First. Dzięki temu architekt interfejsu nie marnuje czasu na generowanie wymyślnych nazw opisujących poszczególne elementy, a podchodzi do nich bardziej pragmatycznie – definiuje je w taki sposób, który najlepiej odpowiada rzeczywistości.

Ta książka przeznaczona jest przede wszystkim dla początkujących i średniozaawansowanych projektantów stron WWW. Czytelnik znajdzie w niej mnóstwo praktycznych informacji dotyczących frameworka Tailwind. Pozna jego możliwości, mocne i słabe strony. Opanuje rządzące nim zasady oraz dostępne w nim narzędzia. Ich użycia nauczy się w praktyce, ponieważ znaczną część podręcznika zajmuje realizacja konkretnego zadania – autor przeprowadzi Czytelnika przez przygotowanie kompletnego konceptu interfejsu z wykorzystaniem wszystkiego, co oferuje w swoich zasobach Tailwind.

CCNP 350-401 ENCOR Zaawansowane administrowanie siecią Cisco Adam Józefiok

Zaawansowane administrowanie siecia Cisco - CCNP 350-401 ENCOR Zaawansowane administrowanie siecią Cisco	Adam Józefiok

CCNP 350-401 ENCOR Zaawansowane administrowanie siecią Cisco Adam Józefiok

Zostań administratorem sieci!
Poznaj technologie sieciowe
Naucz się je wykorzystywać
Zdobądź certyfikat CCNP
Sieci komputerowe oplatają świat dosłownie i w przenośni. Stanowią krwiobieg współczesnych systemów informatycznych, zapewniając dostęp do internetu nawet w najdalszych zakątkach globu i dostarczając miliardom ludzi najrozmaitszych informacji i usług cyfrowych. Oczywiście sieci nie utrzymują się same. Odpowiadają za to wykwalifikowani specjaliści ― administratorzy sieci ― którzy od lat mogą przebierać w atrakcyjnych ofertach zatrudnienia i bez wątpienia także w przyszłości będą przez pracodawców równie intensywnie poszukiwani.

Jeśli interesujesz się sieciami i chcesz się rozwijać w tym zakresie, sięgnij po książkę CCNP 350-401 ENCOR. Zaawansowane administrowanie siecią Cisco. Pomoże Ci ona przygotować się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu Cisco Certified Network Professional, lecz również bliżej poznać technologie przydatne w pracy administratora. Krok po kroku będziesz przyswajać odpowiednie wiadomości, ugruntujesz swoje kompetencje i potwierdzisz kwalifikacje bez konieczności sięgania po inne materiały. Jeśli szukasz dobrego kompendium wiedzy o sieciach komputerowych, nie mogłeś lepiej trafić!

Projektowanie sieci kampusowych
Konfiguracja przełączników
Konfiguracja routingu
Protokół BGP
Transmisja grupowa
Zapewnianie jakości usług
Sieci bezprzewodowe
Bezpieczeństwo sieci
Wirtualizacja i monitorowanie sieci
Programowanie sieci i automatyzacja
Projektuj, administruj i rozwijaj sieci Cisco!