STS Tu wszystko się zaczęło Janusz R Kowalczyk Paweł Szlachetko

STS - STS Tu wszystko się zaczęło	Janusz R Kowalczyk Paweł Szlachetko

STS Tu wszystko się zaczęło Janusz R Kowalczyk Paweł Szlachetko

Opowieść o Studenckim Teatrze Satyryków (STS), który w latach 50., 60. i 70. zrzeszał wybitnych tekściarzy, kompozytorów, reżyserów i wykonawców, wśród których znaleźli się .: Agnieszka Osiecka, Stanisław Tym, Olga Lipińska, Krystyna Sienkiewicz, Zofia Merle. W szarych czasach PRL-u artyści stworzyli dla siebie barwną przestrzeń wspólnej pracy, zabawy i życia towarzyskiego. Książka jest zbiorem niepublikowanych wcześniej rozmów z członkami STS.

Jeżeli pragniesz cofnąć się do czasów świetności teatrów kabaretowych, to ta książka jest przeznaczona właśnie dla Ciebie!

 

Pejzaże miasta w komiksie Studia nad komiksem Matylda Sęk-Iwanek

Pejzaze miasta w komiksie Studia nad komiksem - Pejzaże miasta w komiksie Studia nad komiksem	Matylda Sęk-Iwanek

Pejzaże miasta w komiksie Studia nad komiksem Matylda Sęk-Iwanek

Książka Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem skupia się na badaniach komiksu, gdzie motywem przewodnim staje się analiza przestrzeni miejskiej. Miasto jest tropem badawczym, ale też pretekstem do podjęcia zagadnień działania komiksu, jego struktury i składników.

Autorka zaczyna od przeglądu stanu studiów nad komiksem. Kolejną ważną część monografii stanowi przygotowanie narzędzi i metod, które są istotne w badaniu i analizowaniu komiksów. W książce skonstruowano i opisano warsztat badawczy, w tym nowe jego elementy. Z kolei w ostatniej części pracy można znaleźć przykłady analiz komiksów w świetle badania przestrzeni miejskiej, także z zastosowaniem opracowanych narzędzi.

Przyjęta perspektywa badawcza pozwala na wykorzystanie wypracowanych w niniejszej książce metod do badania również innych, nie tylko miejskich, tropów i zagadnień w komiksach.

Księga Norwidowa Życie poezja rysunki Bohdan Urbankowski

Ksiega Norwidowa Zycie poezja rysunki - Księga Norwidowa Życie poezja rysunki	Bohdan Urbankowski

Księga Norwidowa Życie poezja rysunki Bohdan Urbankowski

Ten rodem z mazowieckiego dworku szlacheckiego artysta mówił sam o sobie – jakże słusznie! – że jest sztuk-mistrzem, a więc twórcą korzystającym z wielu narzędzi: słowa, pędzla, piórka, rylca, a nawet dłuta.

W istocie Cyprian Kamil Norwid był artystą tyleż wybitnym, co wszechstronnym. Zostawił po sobie nie tylko wiersze, eseje, dramaty i poematy, ale też grafiki, akwarele, obrazy olejne, rzeźby, a przede wszystkim ponad tysiąc rysunków!

Księga Norwidowa stara się oddać kunszt i wielowymiarowość sztuki tego nadzwyczajnego twórcy.

Choć różnorodny w formie, Norwid niezmienny był w poglądach i upodobaniach. Dzieła swoje podporządkowywał zasadom piękna, a stawiał je w służbie Boga i Ojczyzny. Bacznie obserwował świat; jego twórczość, zwłaszcza rysownicza, jest kapitalnym dokumentem czasów, w których przyszło mu żyć. Czasów dla niego bardzo ciężkich, można powiedzieć nieszczęsnych, tak z powodu niespełnionych miłości, jak i niedocenienia za życia jego sztuki oraz myśli. Zwłaszcza to ostatnie trzeba mocno podkreślić, ponieważ Norwid był prawdziwym myślicielem, na wzór Sokratesa czy Arystotelesa, a nie tylko intelektualnym nowinkarzem. Przenikał duszę człowieka słowem i właśnie myślą, która nie wszystkim była w smak. Jednak do dzisiaj pozostała celna i aktualna. A nawet – z czasem nabiera coraz większej aktualności.

Jednym z wybitnych znawców twórczości Norwida jest dr Bohdan Urbankowski (sam poeta i filozof), który w części biograficznej, poprzedzającej wybór poezji, rysunków i grafik, przybliża czytelnikowi zarówno życie artysty, jak i jego twórczość. Czyni to jak zwykle z typowym dla niego znawstwem i polotem. Księgę Norwidową uzupełnia 130 ilustracji. Sejm polski ustanowił, w 200-lecie urodzin, rok 2021 Rokiem Norwidowskim.

Secesja w Poznaniu Jan Skuratowicz Magdalena Adamczewska Piotr Walichnowski

Secesja w Poznaniu - Secesja w Poznaniu	Jan Skuratowicz Magdalena Adamczewska Piotr Walichnowski

Secesja w Poznaniu Jan Skuratowicz Magdalena Adamczewska Piotr Walichnowski

Szlakiem secesji poznańskiej

Intensywna rozbudowa Poznania przypadła na początek XX wieku. Okres, w którym nastąpił dynamiczny rozwój miasta, miał wpływ na styl wielu nowo powstających dzielnic. W Europie od kilku już lat panowała secesja, która pojawiła się jako coś nowego, odmiennego od dotychczasowych neostylów. Jej istotą był brak symetrii, ornamentyka pełna motywów floralnych – kwiatów, liści przetwarzanych w różnorodne, skomplikowane układy. Secesja dotarła do Poznania akurat w momencie, gdy po długich dziesięcioleciach zamknięcia w murach pruskiej twierdzy miasto rozpoczynało swoją drogę ku nowoczesności.

Kluczem prezentacji poznańskiego wzornictwa secesyjnego są postacie architektów i współpracujących z nimi sztukatorów oraz próba uchwycenia specyfiki twórczości każdego z nich. Równie wiele uwagi jak wspaniałym poznańskim kamienicom poświęcono w tej książce pięknu detalu, w którym najpełniej odbija się styl secesyjny.

„Książkę tę dedykuję tym miłośnikom Poznania, którym bliska jest sprawa ochrony jego dawnego blasku oraz niepowtarzalnego charakteru. Ochrony zarówno przed niszczącym działaniem czasu, jak i przed zalewem współczesnej szpetoty i bylejakości.”
Jan Skuratowicz

Do przodu dziewczyny Prawdziwa historia rewolucji Riot Grrrl Marcus Sara

Do przodu dziewczyny Prawdziwa historia rewolucji Riot Grrrl - Do przodu dziewczyny Prawdziwa historia rewolucji Riot Grrrl	Marcus Sara

Do przodu dziewczyny Prawdziwa historia rewolucji Riot Grrrl Marcus Sara

Początek lat dziewięćdziesiątych nie był łatwy dla dorastających dziewcząt. Feministyczne hasła wydawały się przestarzałe i kojarzyły się z pokoleniem matek, a pop- i kontrkultura wciąż pełne były narcystycznych mężczyzn przekonanych o własnej nieomylności. Amerykańskie nastolatki powiedziały „dość!”. Chcąc zmienić skostniały układ sił, postanowiły rozsadzić system od środka. Tak narodził się punkowy ruch Riot Grrrl, który przez kilka lat z małej lokalnej inicjatywy urósł do rozmiarów subkultury i rozlał się na całe Stany.

Bikini Kill, Bratmobile, Heavens to Betsy i wiele innych dziewczyńskich zespołów grało w końcu tak, jak miały ochotę, sekretnie powielane ziny wypełniały skrzynki pocztowe nastolatek w całym kraju, a nieformalny sojusz kobiet rósł w siłę. I choć wspólnotowe działania ustały, a krąg buntowniczek zaczął trawić wewnętrzny konflikt, zaangażowane reprezentantki Riot Grrrl wciąż stanowią autorytet w sprawach związanych z równością, sprawiedliwością i feminizmem oraz inspirują kolejne pokolenia młodych kobiet do walki o własne miejsce i własny głos.

Do przodu, dziewczyny! to pasjonująca kronika kultowych lat dziewięćdziesiątych oraz niezwykła historia dziewczyńskiej rewolucji, której siła rozwaliła szowinistyczny mur dzielący od dekad alternatywną scenę.

Sztuka publiczna Karolina Izdebska

Sztuka publiczna - Sztuka publiczna	Karolina Izdebska

Sztuka publiczna Karolina Izdebska

Sztuka publiczna funkcjonuje w zróżnicowanych formach i na styku różnorodnych dyscyplin. W zasadzie może przyjmować każdą postać wypowiedzi twórczej (może być pomnikiem lub antypomnikiem, rzeźbą społeczną, instalacją, akcją, interwencją itd.). Zwraca uwagę na podskórne i pomijane aspekty rzeczywistości społecznej. Kreuje miejsca. Generuje interakcje społeczne, a nawet więzi. Funkcjonuje jako medium, które przekazuje publiczny głos zmarginalizowanych i wykluczonych. Działa jak bodziec wyzwalający reakcje. Formułuje wiele ciekawych pytań i rozbudza dyskusje, staje się narzędziem protestu. Tego rodzaju praktyka często wychodzi poza granice tradycyjnie rozumianej sztuki i przejmuje dodatkowo funkcje pozaartystyczne ? społeczne, aktywistyczne, reporterskie, dokumentacyjne itp.

Autorka z dużym znawstwem nie tylko próbuje dokonać charakterystyki sztuki publicznej jako zjawiska artystycznego, ale też wskazuje na ogromne trudności definicyjne z tym związane. Umiejętnie ukazuje przy tym bogactwo i różnorodność sztuki publicznej oraz rozwija w sposób bardzo interesujący wątki poboczne – dzięki temu sztuka publiczna nie została zredukowana i wtłoczona w sztywne ramy klasyfikacyjne.

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozważania Karoliny Izdebskiej na temat tego, czym jest sztuka publiczna, jaka jest jej współczesna rola i miejsce pośród innych rodzajów twórczości są z jednej strony efektem wnikliwej eksploracji dostępnej literatury, z drugiej ? stanowią rezultat autorskiego projektu badawczego. Takie zróżnicowane podejście pozwala na odtworzenie poglądów artystów na temat rozumienia przestrzeni publicznej jako areny dla pracy twórczej, a także pokazania jej ograniczeń i wyzwań dla artystycznej wypowiedzi.

dr hab. Paulina Rojek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Manga krok po kroku Gecko Keck

Manga krok po kroku - Manga krok po kroku	Gecko Keck

Manga krok po kroku Gecko Keck

Hit nie tylko dla fanów anime i kultury japońskiej!
Teraz i ty możesz poznać tajniki rysowania mangi, a jeśli jesteś już doświadczonym rysownikiem, rozwinąć swój artystyczny warsztat.
Dzięki książce Manga krok po kroku dowiesz się, jak rysować sylwetki i twarze w typowym dla mangi stylu, w jaki sposób oddać ruch i emocje, jak komponować rysunek i wypełnić tło, jak operować perspektywą i posługiwać się kolorem, jak za pomocą ubioru oddać charakter bohaterów, jak tchnąć życie w rysowane postacie.
Porady i wskazówki wybitnego artysty i grafika pomogą ci w krótkim czasie stworzyć wyjątkowe, pełne intensywnych emocji prace i dołączyć do wielkiej rodziny rysowników mangi. Rysuj, komponuj, koloruj z pomocą narzędzi stosowanych przez najlepszych mangaków!

Muzyczne przygody gustu ludowego Pęczak Mirosław

Muzyczne przygody gustu ludowego - Muzyczne przygody gustu ludowego	Pęczak Mirosław

Muzyczne przygody gustu ludowego Pęczak Mirosław

Autor podejmuje problematykę tak zwanych niskich obiegów współczesnej polskiej muzyki popularnej (muzyka emitowana na pocztówkach dźwiękowych, weselna, szeroko pojmowana muzyczna twórczość samorodna, disco polo, przyśpiewki stadionowe, amatorski rock). Analizuje upodobania muzyczne polskiej klasy ludowej oraz społeczne funkcjonowanie charakterystycznych dla tych upodobań gatunków i stylów muzyki, uwzględniając szczególne momenty w polityce kulturalnej i najważniejsze przełomy historyczne: odwilż 1956 roku, skutki wydarzeń 1968 roku, rodzimy model kultury masowej w latach 70., sytuację po stanie wojennym, transformację systemową. [] to praca dojrzała myślowo i koncepcyjnie, a jednocześnie atrakcyjna na poziomie języka i narracji. Na jej kartach przemawia do nas doświadczony badacz, uczestnik wielu zdarzeń, wrażliwy obserwator i uważny rozmówca. Dzięki połączeniu najlepszych cech kulturoznawcy, dziennikarza i krytycznego fana Pęczak zaprezentował fascynującą i nieoczywistą odsłonę historii kultury Polski po 1956 roku. (Z recenzji prof. dr. hab. Waldemara Kuligowskiego) [] to książka istotna, potrzebna, niebywale wartościowa i ciekawa. Praca ze względu na swoje walory poznawcze, nowatorstwo oraz doskonały warsztat badawczy powinna być opublikowana, zwłaszcza, że napisana jest pięknym językiem, zawiera wiele cennych konkluzji i z pewnością wzbogaci badania nad kulturą XX wieku oraz po roku 2000. Chciałbym podkreślić wysoką jakość i wartość poznawczą tego studium oraz świetnie dobraną metodologię. (Z recenzji dr. hab. Pawła Tańskiego, prof. UMK) ********* The Musical Adventures of Folk Taste. Polish Popular Music in Society After 1956 The author discusses the problem of the so-called low circulation of contemporary Polish popular music (music released on flexi discs, wedding music, a broad range of amateur music production, football chants, amateur rock music). He analyses music tastes of the Polish working class and the social functioning of genres and styles of music, characteristic of these tastes, reflecting on the crucial moments in cultural policy and the most important turning points in history: Polish thaw in 1956, the consequences of the 1968 events, the indigenous model of mass culture in the 1970s, the situation after the martial law and the transformation of the political system in 1989. ********* Dr hab. Mirosław Pęczak (ORCID 0000-0002-3120-4490) kulturoznawca, publicysta tygodnika Polityka. Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami uczestnictwa w kulturze, teorią i analizą kultury popularnej oraz problematyką subkultur i kultur środowiskowych. W ostatnich latach brał udział w badaniach nad kulturą miejską (Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, 2010), badaniach nad świadomością kulturalną i tożsamością kulturową mieszkańców wsi i małych miast w Polsce (Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, Narodowe Centrum Kultury, 2011), badaniu publiczności festiwali muzycznych w Jarocinie i w Katowicach (Jarocin: reset buntu, Czas Kultury 2015, nr 4), badaniu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Etnografia pamięci PRL (W. Burszta, A. Jawor, M. Pęczak, M. Rauszer, P. Zańko, Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 19561989, Oficyna Naukowa, 2021). Opublikował m.in.: „Spontaniczna kultura młodzieżowa. Wybrane zjawiska” (z J. Wertensteinem-Żuławskim, Wiedza o kulturze, 1991), „Mały słownik subkultur młodzieżowych” (Semper, 1992), „Polska siła skini, narodowcy, chuligani” (z M. Janickim, BGW, 1994), „Co się lubi, co się ma. Uczestnictwo w kulturze. Elbląg i powiat elbląski” (z J. Nowińskim, Wyd. Wilk Stepowy, 2006), „Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja” (Narodowe Centrum Kultury, 2013), „Cały ten blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego” (Wyd. Adam Marszałek, 2014), „Muzyczne przygody gustu ludowego. O społecznym funkcjonowaniu polskiej muzyki popularnej po 1956 r.” (WUW, 2021).

Stworzyć komiks Scott McCloud

Stworzyc komiks - Stworzyć komiks	Scott McCloud

Stworzyć komiks Scott McCloud

Autor legendarnego „Zrozumieć komiks” w swoim kolejnym komiksie oferuje błyskotliwe instrukcje, jak właściwie tworzyć tę powszechnie lubianą formę sztuki.

W 1993 roku Scott McCloud zburzył mur między kulturą wysoką i niską, wydając „Zrozumieć komiks”, monumentalny komiks o komiksie, łączący to medium z tak różnymi dziedzinami jak teoria mediów, krytyka filmowa czy projektowanie stron internetowych. Teraz, w „Stworzyć komiks”, McCloud koncentruje się na samej formie tej fascynującej sztuki, badając proces tworzenia komiksów od zasad ogólnych po najdrobniejsze detale. 

A wszystko to w charakterystyczny dla siebie sposób i za pośrednictwem znanego ze „Zrozumieć komiks” rysunkowego narratora, który łączy inteligentny humor z niezwykle merytorycznymi i konstruktywnymi uwagami.
McCloud w bardzo przystępny, pasjonujący sposób pokazuje czytelnikowi, jak za pomocą połączenia słowa i obrazu opisać niuanse ludzkiej kondycji. Zarówno wielbiciele komiksów, jak i osoby niewtajemniczone będą zachwycone tą podróżą w głąb niegdyś niedocenianej formy sztuki.

Życie niedokończone Z Lechem Raczakiem rozmawiał Jacek Głomb Lech Raczak

Zycie niedokonczone Z Lechem Raczakiem rozmawial Jacek Glomb - Życie niedokończone Z Lechem Raczakiem rozmawiał Jacek Głomb	Lech Raczak

Życie niedokończone Z Lechem Raczakiem rozmawiał Jacek Głomb Lech Raczak

W czerwcu roku 2019 Jacek Głomb, reżyser i dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, namówił zaprzyjaźnionego od lat z tą sceną Lecha Raczaka na przeprowadzenie wywiadu-rzeki. Według początkowych założeń miał on obejmować nie tylko dzieje słynnego Teatru Ósmego Dnia, który Raczak współzakładał i któremu przewodził w najbardziej twórczym i bojowym okresie, ale całe jego bogate życie ? od dzieciństwa aż do dnia dzisiejszego. Głomb wspomina:

?Wszystkie inne wywiady z Nim zaczynają się od ?Ósemek? ? a ja chciałem pogadać o dzieciństwie i młodości. Gadaliśmy więc intensywnie w czerwcu 2019 roku i udało się wtedy doprowadzić rozmowę do początków 1982 roku, do początku stanu wojennego w Polsce. [?] Potem obaj nie bardzo mieliśmy czas na ?drugą połowę? rozmowy, to znaczy, jak ja miałem czas na rozmowę, On nie miał. I na odwrót. A potem Leszka zabrakło?.

Lech Raczak zmarł 17 stycznia 2020 roku. Równo dwa lata po jego śmierci, ukaże się zapis rozmowy, na którą namówił Go Jacek Głomb. Zapis nieautoryzowany, bo na autoryzację nie stało czasu. Ale przeczytany przez Marka Raczaka, Marcina Kęszyckiego i Juliusza Tyszkę, którzy zachęcali do jego publikacji. Książka ?Życie niedokończone? to opowieść o niezwykłym człowieku, ?ciekawych czasach?, w jakich przyszło mu żyć i spojonym z tymi czasami teatrze, który współtworzył. Choć jest tylko zapisem, słychać w niej wyraźnie spokojny, lekko ironiczny, bardzo wielkopolski głos Lecha Raczaka, potrafiącego zarówno sprawiedliwie, a bez lukrowania wyjaśnić złożoność uwarunkowań politycznych, barwnie zarysować sylwetki spotkanych ludzi, jak i opowiedzieć przewrotną anegdotę. ?Życie niedokończone? wciągnie nie tylko tych, dla których ?Ósemki? są wciąż żywym wspomnieniem i nie tylko tych, którzy z różnych powodów wracają do Polski lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Oprócz wielkiej wartości biograficznej i historycznej stanowi też niezwykła okazję do obserwowania niemal ?na żywo? procesu tworzenia się opowieści, którą każda i każdy z nas też się kiedyś stanie. Posłuchajcie i zważcie u siebie?