Ilustrowany słownik ukraińsko-polski

Ilustrowany slownik ukrainsko polski - Ilustrowany słownik ukraińsko-polski

Ilustrowany słownik ukraińsko-polski

Doskonały sposób na zapamiętanie słówek. Pełna gama scenek z życia codziennego. Łatwy w użyciu, ze szczegółowym indeksem

Mały słownik łacińsko-polski Józef Korpanty

Maly slownik lacinsko polski - Mały słownik łacińsko-polski	Józef Korpanty

Mały słownik łacińsko-polski Józef Korpanty

Mały słownik łacińsko-polski to godny następca kultowego Słownika łacińsko-polskiego pod red. K. Kumanieckiego i skrócona wersja dwutomowego, pełnego wydania. Prezentowana publikacja została opracowana zgodnie z zasadami nowoczesnej leksykografii z myślą o uczniach i studentach uczęszczających na zajęcia z zakresu języka łacińskiego. Ten słownik: jest skróconą wersją standardowego słownika „łacińsko-polskiego” – jego zakres został dostosowany do specyfiki tzw. „szkolnych autorów łacińskich”, a więc czytanek wykorzystywanych w podręcznikach dla szkół ponadpodstawowych i studentów mających lektoraty z łaciny, jest w pełni przekładowy – przy jego pomocy uczeń może z łatwością wykonać tłumaczenie szkolnych tekstów, a także przełożyć popularne sentencje, przysłowia oraz cytaty z łaciny na polski, to doskonała pomoc dydaktyczna na lekcje łaciny w liceach oraz na lektoratach uniwersyteckich, wyróżnia się przejrzystym układem, który umożliwia szybkie odnalezienie kluczowych słów i wyrażeń, jest adekwatną pomocą dydaktyczną dla uczniów realizujących różnorodne programy nauczania łaciny i kultury antycznej – w wymiarze podstawowym oraz rozszerzonym.

Mówimy po polsku ilustrowany słownik języka polskiego Tamara Michałowska

Mowimy po polsku Ilustrowany slownik jezyka - Mówimy po polsku ilustrowany słownik języka polskiego	Tamara Michałowska

Mówimy po polsku ilustrowany słownik języka polskiego Tamara Michałowska

Ilustrowany słownik Mówimy po polsku zawiera starannie dobrane słownictwo pogrupowane tematycznie w 26 rozdziałach, a także widoczne pod ilustracją zdania zachęcające do interaktywnej zabawy. Przy każdym słówku i zdaniu znajduje się realistyczna ilustracja. Książka łączy naukę z zabawą dzięki wierszykom, wyliczankom, rymowankom, przysłowiom i piosenkom, a proste czytanki służą utrwaleniu słownictwa. Dodatkowo na końcu książki znajduje się słowiczek ortograficzny z informacjami gramatycznymi. Słownik jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla dzieci uczących się języka polskiego.

Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN Adam Fałowski

Slownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN - Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN	Adam Fałowski

Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN Adam Fałowski

Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN opisuje historię, chronologię, geografię, semantykę i stylistykę oraz genezę wybranych słów należących do zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny potocznej. Jest pierwszym w dziejach leksykografii słownikiem etymologicznym potocznego języka polskiego. Zawiera 710 haseł. Uwzględnia przede wszystkim wyrazy, które nie znalazły dotąd jednoznacznego i zadowalającego objaśnienia etymologicznego. Słownik pomoże osobom zajmującym się zawodowo etymologią polską i słowiańską poznać pochodzenie wybranych słów i uzupełnić ich znaczenie. Posłuży także doktorantom i studentom filologii polskiej i słowiańskiej. Zainteresuje wszystkich, których fascynuje język polski, azwłaszcza rodowód, dzieje, różnorodność i piękno polskiego słownictwa. Adam Fałowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Janusa Pannoniusa w Pécsu (Węgry), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wieloletni kierownik Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Jurija Fed’kowycza w Czerniowcach (Ukraina). Slawista, językoznawca.Autor licznych prac z morfologii i leksykologii historycznej, etymologii i etnolingwistyki języków wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego.

Praktyczny słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski

Praktyczny slownik polsko ukrainski ukrainsko polski - Praktyczny słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski

Praktyczny słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski

Oddajemy do Państwa rąk słownik polsko-ukraiński i ukraińsko-polski. Adresowany jest on przede wszystkim do osób ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego. Jednak ze względu na dwustronne tłumaczenia będzie on także przydatny wszystkim zainteresowanym językiem ukraińskim.

 

Słownik interpunkcyjny języka polskiego Jerzy Podracki

Slownik interpunkcyjny jezyka polskiego - Słownik interpunkcyjny języka polskiego	Jerzy Podracki

Słownik interpunkcyjny języka polskiego Jerzy Podracki

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania PWN W nowym, zaktualizowanym wydaniu publikacji trudne zagadnienia przestankowania przedstawiono w postaci słownika (podobnie jak w słownikach ortograficznych). Jest to pierwsza w Polsce próba takiego ujęcia interpunkcji. Ponieważ jednak funkcje znaków interpunkcyjnych są inne niż funkcje pisowni, inne też jest opracowanie poszczególnych haseł i ich zestaw. Słownik zawiera około 600 wyrazów i wyrażeń. Są to: przede wszystkim spójniki, zaimki oraz inne słowa łączące zdania i składniki wypowiedzeń, wykrzykniki oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze, najważniejsze znaki nieliterowe, różne inne wyrażenia i zwroty. Pierwsza część książki zawiera wiadomości ogólne: najważniejsze przepisy z zakresu interpunkcji oraz wyjaśnienie pojęć składniowych, niezbędnych do formułowania i rozumienia zasad przestankowania. W części drugiej – przy poszczególnych hasłach – uwzględniono sprawy szczegółowe, a także subtelności interpunkcyjne. Jerzy Podracki, prof. dr hab. (językoznawstwo polonistyczne), em. prof. zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim (Katedra Języka Polskiego, potem Instytut Języka Polskiego, następnie Instytut Polonistyki Stosowanej). Autor wielu publikacji z zakresu składni języka polskiego, ortografii oraz interpunkcji, dydaktyki języka polskiego, kultury języka.

Mój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Moj pierwszy obrazkowy slownik polsko ukrainski - Mój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Mój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Oto twój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński. Poznawaj nowe słowa i baw się wspaniale.

Mój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Moj kolejny obrazkowy slownik polsko ukrainski - Mój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Mój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Oto twój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński. Poznawaj nowe słowa i baw się wspaniale.

 

Ilustrowany słownik polsko-ukraiński dla dzieci

Ilustrowany slownik polsko ukrainski dla dzieci - Ilustrowany słownik polsko-ukraiński dla dzieci

Ilustrowany słownik polsko-ukraiński dla dzieci

У цьому словнику малюнків кожне слово проілюстроване та написане українською та польською мовами. Книга корисна для дітей з України, які вивчають польську мову, та для дітей з Польщі, які хочуть вивчити мову своїх українських друзів.W tym obrazkowym słowniku każde słówko zostało zilustrowane oraz zapisane w języku ukraińskim i polskim. Książka jest pomocna dla dzieci z Ukrainy uczących się języka polskiego oraz dla dzieci z Polski, które chcą poznać język swoich ukraińskich przyjació

Ilustrowany słownik ukraińsko-polsko-angielski

Ilustrowany slownik ukrainsko polsko angielski - Ilustrowany słownik ukraińsko-polsko-angielski

Ilustrowany słownik ukraińsko-polsko-angielski

Słownik dla dzieci i młodzieży oraz osób uczących się języka ukraińskiego: atrakcyjna prezentacja materiału, pozwalająca szybko przyswoić sobie nowe słówka i zwroty, podstawy gramatyki łatwe do zrozumienia, duży zasób haseł, łatwe wyszukiwanie. Pomocny dla osób przekraczających granicę polsko-ukraińską.