Mówimy po polsku ilustrowany słownik języka polskiego Tamara Michałowska

Mowimy po polsku Ilustrowany slownik jezyka - Mówimy po polsku ilustrowany słownik języka polskiego	Tamara Michałowska

Mówimy po polsku ilustrowany słownik języka polskiego Tamara Michałowska

Ilustrowany słownik Mówimy po polsku zawiera starannie dobrane słownictwo pogrupowane tematycznie w 26 rozdziałach, a także widoczne pod ilustracją zdania zachęcające do interaktywnej zabawy. Przy każdym słówku i zdaniu znajduje się realistyczna ilustracja. Książka łączy naukę z zabawą dzięki wierszykom, wyliczankom, rymowankom, przysłowiom i piosenkom, a proste czytanki służą utrwaleniu słownictwa. Dodatkowo na końcu książki znajduje się słowiczek ortograficzny z informacjami gramatycznymi. Słownik jest doskonałą pomocą dydaktyczną dla dzieci uczących się języka polskiego.

Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN Adam Fałowski

Slownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN - Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN	Adam Fałowski

Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN Adam Fałowski

Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej PWN opisuje historię, chronologię, geografię, semantykę i stylistykę oraz genezę wybranych słów należących do zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny potocznej. Jest pierwszym w dziejach leksykografii słownikiem etymologicznym potocznego języka polskiego. Zawiera 710 haseł. Uwzględnia przede wszystkim wyrazy, które nie znalazły dotąd jednoznacznego i zadowalającego objaśnienia etymologicznego. Słownik pomoże osobom zajmującym się zawodowo etymologią polską i słowiańską poznać pochodzenie wybranych słów i uzupełnić ich znaczenie. Posłuży także doktorantom i studentom filologii polskiej i słowiańskiej. Zainteresuje wszystkich, których fascynuje język polski, azwłaszcza rodowód, dzieje, różnorodność i piękno polskiego słownictwa. Adam Fałowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Janusa Pannoniusa w Pécsu (Węgry), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wieloletni kierownik Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Jurija Fed’kowycza w Czerniowcach (Ukraina). Slawista, językoznawca.Autor licznych prac z morfologii i leksykologii historycznej, etymologii i etnolingwistyki języków wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego.

Praktyczny słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski

Praktyczny slownik polsko ukrainski ukrainsko polski - Praktyczny słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski

Praktyczny słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski

Oddajemy do Państwa rąk słownik polsko-ukraiński i ukraińsko-polski. Adresowany jest on przede wszystkim do osób ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego. Jednak ze względu na dwustronne tłumaczenia będzie on także przydatny wszystkim zainteresowanym językiem ukraińskim.

 

Słownik interpunkcyjny języka polskiego Jerzy Podracki

Slownik interpunkcyjny jezyka polskiego - Słownik interpunkcyjny języka polskiego	Jerzy Podracki

Słownik interpunkcyjny języka polskiego Jerzy Podracki

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania PWN W nowym, zaktualizowanym wydaniu publikacji trudne zagadnienia przestankowania przedstawiono w postaci słownika (podobnie jak w słownikach ortograficznych). Jest to pierwsza w Polsce próba takiego ujęcia interpunkcji. Ponieważ jednak funkcje znaków interpunkcyjnych są inne niż funkcje pisowni, inne też jest opracowanie poszczególnych haseł i ich zestaw. Słownik zawiera około 600 wyrazów i wyrażeń. Są to: przede wszystkim spójniki, zaimki oraz inne słowa łączące zdania i składniki wypowiedzeń, wykrzykniki oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze, najważniejsze znaki nieliterowe, różne inne wyrażenia i zwroty. Pierwsza część książki zawiera wiadomości ogólne: najważniejsze przepisy z zakresu interpunkcji oraz wyjaśnienie pojęć składniowych, niezbędnych do formułowania i rozumienia zasad przestankowania. W części drugiej – przy poszczególnych hasłach – uwzględniono sprawy szczegółowe, a także subtelności interpunkcyjne. Jerzy Podracki, prof. dr hab. (językoznawstwo polonistyczne), em. prof. zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim (Katedra Języka Polskiego, potem Instytut Języka Polskiego, następnie Instytut Polonistyki Stosowanej). Autor wielu publikacji z zakresu składni języka polskiego, ortografii oraz interpunkcji, dydaktyki języka polskiego, kultury języka.

Mój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Moj pierwszy obrazkowy slownik polsko ukrainski - Mój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Mój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Oto twój pierwszy obrazkowy słownik polsko-ukraiński. Poznawaj nowe słowa i baw się wspaniale.

Mój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Moj kolejny obrazkowy slownik polsko ukrainski - Mój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Mój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński

Oto twój kolejny obrazkowy słownik polsko-ukraiński. Poznawaj nowe słowa i baw się wspaniale.

 

Ilustrowany słownik polsko-ukraiński dla dzieci

Ilustrowany slownik polsko ukrainski dla dzieci - Ilustrowany słownik polsko-ukraiński dla dzieci

Ilustrowany słownik polsko-ukraiński dla dzieci

У цьому словнику малюнків кожне слово проілюстроване та написане українською та польською мовами. Книга корисна для дітей з України, які вивчають польську мову, та для дітей з Польщі, які хочуть вивчити мову своїх українських друзів.W tym obrazkowym słowniku każde słówko zostało zilustrowane oraz zapisane w języku ukraińskim i polskim. Książka jest pomocna dla dzieci z Ukrainy uczących się języka polskiego oraz dla dzieci z Polski, które chcą poznać język swoich ukraińskich przyjació

Ilustrowany słownik ukraińsko-polsko-angielski

Ilustrowany slownik ukrainsko polsko angielski - Ilustrowany słownik ukraińsko-polsko-angielski

Ilustrowany słownik ukraińsko-polsko-angielski

Słownik dla dzieci i młodzieży oraz osób uczących się języka ukraińskiego: atrakcyjna prezentacja materiału, pozwalająca szybko przyswoić sobie nowe słówka i zwroty, podstawy gramatyki łatwe do zrozumienia, duży zasób haseł, łatwe wyszukiwanie. Pomocny dla osób przekraczających granicę polsko-ukraińską.

A co to takiego Obrazkowy słownik język polski Anna Seretny

Obrazkowy slownik jezyka polskiego - A co to takiego Obrazkowy słownik język polski	Anna Seretny

A co to takiego Obrazkowy słownik język polski Anna Seretny

POZIOM A1, A2 A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego adresowany jest zarówno do tych, którzy naukę rozpoczynają, jak i do tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją znajomość polskiego słownictwa bądź utrwalić już poznane słowa. Wszystkie artykuły hasłowe Słownika, zdefiniowane są za pomocą kolorowych tablic i obrazków. Dzięki zastosowaniu takiej techniki możliwe było uniknięcie wielu kłopotów związanych z definiowaniem pojęć podstawowych, które stanowią zasadniczy korpus słownika. Obrazkowy słownik języka polskiego prezentuje znaczenie około 2000 jednostek leksykalnych. Najliczniej zilustrowane zostały rzeczowniki, ale reprezentowane są także czasowniki, przymiotniki oraz zaimki. Udział poszczególnych części mowy w materiale leksykalnym Słownika można uzasadnić ich udziałem w zasobie słów, którymi posługuje się przeciętny użytkownik języka polskiego (wg badań M. Zarębiny rzeczowniki stanowią około 50% tego zasobu, podczas gdy czasowniki i przymiotniki, to odpowiednio około 22% i 18%). Materiał leksykalny słownika został przedstawiony w 32 polach tematycznych, których zakres dostosowano do potrzeb przyszłych użytkowników. Uznano bowiem, że grupowanie i prezentacja materiału leksykalnego słownika w polach tematycznych będzie bardziej trafna niż prezentacja wyrazów w porządku alfabetycznym, ponieważ słowa będą występować w naturalnym dla nich kontekście, co znacznie ułatwi ich identyfikację oraz zapamiętanie. Każde pole tematyczne to, w zależności od rozmiarów pola, jedna lub więcej tablic. W sekcji gramatycznej (tablice 33-36) zamiast tablic wykorzystane zostały pojedyncze obrazki. Każdy definiowany element planszy czy też pojedynczy obrazek opatrzony jest numerem. Numerowi temu odpowiada wyraz znajdujący się na sąsiedniej stronie. Na końcu słownika zamieszczony został indeks alfabetyczny wszystkich jednostek leksykalnych definiowanych przez słownik, wraz z informacją, na której tablicy (lub tablicach) dana jednostka została zilustrowana. Wszystkie artykuły hasłowe indeksu zawierają informację, do jakiej części mowy dany wyraz należy. Formą hasłową rzeczownika jest mianownik liczby pojedynczej. Po formie hasłowej słownik podaje oznaczenie rodzaju rzeczownika, a następnie pełne formy dopełniacza i miejscownika liczby pojedynczej. W wypadku rzeczowników męskoosobowych słownik dodatkowo podaje mianownik liczby mnogiej. Pilotażowe badania błędów popełnianych przez obcokrajowców uczących się polskiego pokazały, że to właśnie te przypadki są dla nich najtrudniejsze. Główną postacią hasłową czasownika jest bezokolicznik. Słownik ilustracjami definiuje znaczenie podstawowe czasowników niedokonanych. W indeksie natomiast znaleźć można ich dokonane odpowiedniki. Przymiotnik podany został w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego wraz z formą stopnia wyższego. Obrazkowy słownik języka polskiego to doskonała pomoc wizualna do nauczania języka polskiego. Może on także być użyteczny w życiu codziennym i przydatny nie tylko dla uczących się języka, ale także dla zagranicznych turystów podróżujących po Polsce, tym bardziej, że zamieszczony na końcu Słownika indeks alfabetyczny zawiera także odpowiedniki polskich słów w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Longman Wordwise Dictionary 2Ed Ppr + CD-ROM Lawrence David Herbert

Longman Wordwise Dictionary 2Ed Ppr CD ROM - Longman Wordwise Dictionary 2Ed Ppr + CD-ROM	Lawrence David Herbert

Longman Wordwise Dictionary 2Ed Ppr + CD-ROM Lawrence David Herbert

Longman WordWise Dictionaryzawiera 38 000 słów i wyrażeń oraz liczne przykładyich użycia w zdaniach.
Dzięki wyraźnemu oznaczeniu 2000najczęściej używanych wyrazów, stanowiących aż80% komunikacji w języku angielskim, słownik pomaga w szybkimosiągnięciu poziomu umożliwiającego płynne porozumiewaniesię w języku angielskim.
Cosię zmieniło w nowej edycji?Nowe ramki Thesaurusz przykładami użycia wzbogacają słownictwo.Nowe ramki WordChoice wyjaśniają różnicemiędzy często mylonymi słowami, np. interestedi interesing.Nowe notkidotyczące gramatyki, pisowni, wymowy i prawidłowego zastosowaniasłów pozwalają uczniom uniknąć typowych błędów.Nowy 16-stronicowysłownik obrazkowy i ponad 500 ilustracji wpierazapamiętywanie i utrwalanie słownictwa.Nowa sekcja Studypages ze strategiami uczenia sięi praktycznymi ćwiczeniami podpowiada, jak skutecznie korzystać zesłownika.
Nowy LongmanMemory Coach CD-ROM z interaktywnymićwiczeniami, grami pamięciowymi oraz zawartością całegosłownika pomaga uczniom przyswajać nowe wyrazy i zwroty w przyjaznyi efektywny sposób.