Diabeł na wieży Anna Kańtoch

Zbiór sześciu nastrojowych opowiadań, które łączy osoba tajemniczego Domenica Jordana.