You are currently viewing Finanse publiczne Komentarz

Finanse publiczne Komentarz

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Finanse publiczne Komentarz

Finanse publiczne Komentarz
Komentarz zawiera przejrzystą i wyczerpującą analizę przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo. W celu przystępnego omówienia problematycznych zagadnień, autorzy posługują się tabelami i schematami.

W publikacji omówiono m.in.:

fundamentalne zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej,
organizację sektora finansów publicznych,
gospodarowanie środkami europejskimi oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,
istotę i zakres planowania budżetowego i wieloletniego planowania finansowego,
nadzór nad wykonywaniem budżetu,
udzielanie i rozliczanie dotacji,
cele i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego,
procedurę budżetową w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku przepisów mających istotne znaczenie dla funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych akcentowane były potencjalne problemy interpretacyjne, możliwe ich rozwiązanie oraz powiązanie z innymi regulacjami.

Książka przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych, członków organów jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, audytorów wewnętrznych oraz prawników specjalizujących się w prawie finansów publicznych i obsłudze prawnej różnych podmiotów sektora finansów publicznych.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!