AAC dla kazdego - AAC dla każdego Poradnik dla rodziców i terapeutów	Magdalena Nosko-GoszczyckaAAC dla każdego Poradnik dla rodziców i terapeutów Magdalena Nosko-Goszczycka

Poradnik AAC dla każdego przekazuje najważniejsze treści dotyczące wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz krok po kroku przedstawia etapy ich wdrażania. W książce znajdują się niezbędne informacje na temat: – podstawowych zagadnień z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej; – rozwijania umiejętności języ­kowych; – mitów i faktów dotyczących AAC; – wybranych programów komunikacyjnych; – pierwszych kroków, które muszą wykonać rodzice i terapeuci; – zabaw komunikacyjnych i pomocy terapeutycznych, które możesz wykonać samodzielnie. Książka AAC dla każdego to zajmujące wprowadzenie w tematykę wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. Autorka ukazuje podstawowe strategie komunikacyjne. Dzielenie się własną praktyką czyni z niej propagatorkę wiedzy o komunikacji wspomagającej i pobudza do działania. […] Dzięki temu, że w tak szczery i śmiały sposób popularyzuje komunikację wspomagającą, materiał jest przystępny dla wszystkich – zarówno specjalistów, jak i rodziców. dr Magdalena Grycman, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Leave a Reply