Adobe Premiere PRO CC - Adobe Premiere PRO CCAdobe Premiere PRO CC

SPIS TREŚCI KURSU WIDEO ADOBE PREMIERE:

1. Wstęp
1. Wstęp2:25
2. Co nowego w Premiere PRO CC4:06
2. Pierwsze Kroki
3. Tworzenie Projektu6:42
4. Tworzenie Sekwencji10:08
5. Tworzenie Sekwencji z pliku3:47
6. Prawidłowe Ustawienia programu5:58
7. Omówienie Interfejsu i dostosowanie interfejsu7:22
8. Timeline – Omówienie Osi Czasu9:51
9. Praca w Oknie Program5:49
10. Omówienie Okna Project5:08
3. Przechwytywanie Materiału
11. Z kamery HDV [na kasety]. Omówienie modułu Capture.9:02
12. Import z kart pamięci3:58
4. Import i praca na plikach
13. Import plików4:22
14. Import plików z warstwami (.psd)3:34
15. Typy plików multimedialnych w Premiere PRO.4:14
16. Import projektów3:12
17. [BONUS] Import oraz Okno Project4:38
18. Lokalizacja oraz linkowanie plików.5:35
19. Organizacja plików2:49
20. Pliki podglądu3:51
21. Pliki Cache3:48
22. Pliki Proxy
5. Praca na klipach w Premiere
23. Podgląd i przycięcie klipów z Okna Project4:27
24. Okno Source – edycja plików5:09
25. Timeline – operacje z plikami4:05
26. Docinanie Klipów4:01
27. Tworzenie Subclipów3:45
6. Edycje na timeline
28. Narzędzie Insert6:32
29. Narzędzie Overwrite3:30
30. Podstawowe operacje na osi czasu4:00
31. Przesuwanie klipów – Narzędzie Track Select3:18
32. Hierarchia plików3:17
33. Hierarchia klipów – Insert / Overwrite4:24
34. Zasady kopiowania i importu na ścieżki3:30
35. Funkcja Automate to Sequence1:59
36. Rozdzielenie audio i wideo4:17
37. Narzędzie Ripple Edit Tool3:39
38. Narzędzie Ripple Edit Tool – Akcje z klawiaturą2:29
39. Slip i Slide Tool4:50
40. Slip i Slide Tool – Akcje z klawiaturą1:56
41. Rolling Edit Tool3:32
42. Polecenie Ripple Delete5:42
43. Polecenie Ripple Delete Trick4:03
44. Lift5:08
45. Extract5:08
7. Średniozaawansowana edycja
46. Edycja Trzypunktowa5:12
47. Polecenie Fit to Fill4:30
48. Trim Monitor4:57
49. Podmiana Klipu z Okna Source3:09
50. Podmiana Klipu z Okna Project2:48
51. Match Frame1:43
8. Markery
52. Markery – Dodawanie, komentarze, modyfikacje6:19
53. Markery podążanie za usuniętym klipem2:20
54. Panel Markerów3:05
55. Markery i Automate to Sequence – Edycja pod bit muzyki5:50
9. Skróty Klawiaturowe
56. Skróty Klawiaturowe11:41
57. Skróty Klawiaturowe – zmiana5:50
10. Ścieżka audio
58. Audio – Wprowadzenie5:24
59. Głośność Ścieżek Audio8:48
60. Ścieżka Audio – Praca na klatkach kluczowych5:24
61. Zrozumieć kanały4:55
62. Przejścia Audio8:17
63. Miksowanie – Audio Track Mixer8:20
64. Audio – Auto synchronizacja5:38
65. Nagrywanie lektora na oś czasu4:54
66. Synchronizacja z audio rejestratora3:48
11. Rozszerzona Edycja
69. Motion video – Nasze przejście i najazd kamery4:56
67. Cięcie klipów i podmiana z dopasowaniem czasowym3:18
68. Automate to Sequance – Slideshow5:25
12. Przejścia Video
70. Przejścia Video – Wprowadzenie6:23
71. Przejścia Video – Modyfikacje7:13
72. Morph Cut3:14
13. Grafika Statyczna
73. Grafika Statyczna14:08
74. Grafika Statyczna – Animacja13:00
75. Grafika – Animacja plików PSD6:07
14. Efekty Video
76. Efekty Video – Wprowadzenie – Dodawanie Efektów3:09
77. Efekty Video – Modyfikacje3:34
78. Efekty Video z Maską – Gaussian Blur4:23
79. Efekty Video – Kolejność efektów2:02
80. Efekty Video – Animowanie na klatkach kluczowych3:51
81. Efekty Video – Kopiowanie efektów na kilka klipów3:08
82. Efekty Video z Maską – Dostosowanie w czasie3:25
83. Efekty Video – Tworzenie presetów3:52
84. Efekty Video – Adjustment Layer3:59
85. Efekty Video – Zagnieżdżona Sekwencja || sposób na kopiowanie efektów2:45
86. Efekty Video – Śledzenie obiektu automatyczne i półautomatyczne4:22
87. Efekty Video – Rendering Timeline5:50
88. Efekty Video – Picture in Picture7:49
89. Efekty Video – Dostosowanie efektów w czasie3:18
90. Efekty Video – Clip Master4:29
15. Kluczowanie Materiału
91. Kluczowanie – Ultra Key – przykład 110:01
92. Kluczowanie – Ultra Key – przykład 24:13
16. Korekcja Nagrań
93. Kolor korekcja – Wstęp2:59
94. Jasność/Kontrast – RGB Curves3:53
95. Funkcja Auto Color5:39
96. Fast Color Corrector6:06
97. Lumetri Color i Scopes – Poprawa kolorów na wykresach RGB, Luma, YUV16:08
98. Lumetri Color – Poprawa profilu i twarzy3:47
99. Lumetri – Podstawowa Korekcja2:44
17. Czas i Prędkość Klipów
100. Czas – Clip Speed/Duration – Zmiana prędkości i czasu klipu5:30
101. Czas – Rate Scretch Tool2:54
102. Tworzenie Stop Klatki3:12
103. Optical Flow – Płynne Spowolnienia5:59
104. Time Remapping4:12
18. Stabilizacja Nagrań
105. Stabilizacja Nagrań11:48
19. Napisy i Tytuły
106. Tytuły i napisy – Wprowadzenie9:58
107. Tytuły Roll – Napisy Końcowe3:25
108. Tytuły Crawl – Belka informacyjna2:30
109. Tytuły “lower third” – Dodanie grafiki4:20
110. Tytuły “lower third” – Korzystanie z Tytularki Adobe Premiere3:03
111. Tytuły “lower third ” – Dodanie gradientu3:38
112. Tytuły “lower third” – Animacja5:43
20. Multicam – Edycja z wielu źródeł
113. Multicam – Synchronizacja wielu źródeł4:57
114. Multicam – Edycja z wielu kamer8:35
115. Multicam – Edycja z Plural Eyes7:06
21. Archiwizacja Projektów
116. Colect files czyli jak przeniść projekt na inny komputer?4:55
22. Eksport Materiału
117. Eksport materiału – wstęp8:37
118. Eksport na YouTube10:56
119. Eksport na Vimeo5:52
120. Eksport na DVD11:21
121. Eksport na BluRay8:30
122. Eksport – Media Encoder – Wstęp7:08
123. Eksport – Media Encoder – Grupy ustawień4:32
124. Eksport – Media Encoder – Foldery obserwowane3:58
23. Zakończenie
125. Słowo na zakończenie

ZOBACZ CAŁOŚĆ>>>

Dodaj komentarz