Ararat Louise Glück

Ararat Louise Glück

Louise Gluck nie jest poetką, która myśli w kategoriach jednego, odrębnego wiersza, istniejącego niezależnie od innych – ona przeważnie komponuje cykle poetyckie, w których pojedyncze wiersze dopełniają się jak kamyki w mozaice. Wiersze w „Araracie” mają narracyjną ciągłość, układają się w opowieść o rodzinie” – mówi o prezentowanym tomie Krystyna Dąbrowska.

„Ararat” to pierwsze spotkanie polskiego czytelnika z twórczością amerykańskiej noblistki.

Leave a Reply