ASP .NET Core - ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API

ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API

W trakcie pracy z tym szkoleniem między innymi:
Nauczysz się wysyłać zapytania do bazy danych za pomocą ORM.
Dowiesz się, jak walidować przychodzące modele oraz zwracać odpowiednie komunikaty w przypadku niepoprawności.
Zmigrujesz projekt .NET Core do najnowszej wersji.
Zobaczysz, jak wstrzykuje się zależności za pomocą wbudowanego kontenera.
Będziesz autoryzować i uwierzytelniać użytkowników na różne sposoby.
Skonfigurujesz politykę CORS.
Stworzysz własne filtry akcji.
Zaimplementujesz akcje funkcyjne.
Utworzysz zasoby w chmurze Azure.
Co więcej…

Wdrożysz swoją aplikację wraz z bazą danych.
Po ukończeniu szkolenia ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API Twój poziom wiedzy i umiejętności będzie średnio zaawansowany, co oznacza, że w ramach nauki opanujesz sporo kluczowych zagadnień i poznasz wiele funkcjonalności platformy ASP.NET Core.

ZOBACZ>>>

Leave a Reply