Atlas albo radosna wiedza podszyta niepokojem Georges Didi-Huberman

Atlas albo radosna wiedza podszyta niepokojem Georges Didi-Huberman

Kluczowym punktem, wokół którego ogniskuje się myśl Didi-Hubermana, jest “Atlas Mnemosyne” Aby Warburga. Autor używa kategorii “atlasu” do zarysowania najważniejszych problemów, z jakimi mierzyła się sztuka i kultura europejska w ogóle. Od mitologii i Pliniusza Starszego, przez Goyę, Waltera Benjamina, aż po Jorge Luisa Borgesa.

Leave a Reply