Atlas linii kolejowych Polski 2014 - Atlas linii kolejowych Polski 2014 - Marcin StiasnyAtlas linii kolejowych Polski 2014 to aktualne kompendium wiedzy o transporcie szynowym naszego kraju.

Składa się z 6 części: mapy główne, powiększone mapy węzłów (dodaliśmy wiele nowych węzłów), mapy tematyczne, mapy historyczne (Kresy i Zaolzie), sygnalizacja na sieci PKP (rysunki i objaśnienia), indeks posterunków i skróty nazw kolei. Legendy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, włoskim, francuskim, rosyjskim i węgierskim. Polecamy wszystkim pasjonatom kolejnictwa, geografii i map, a także pracownikom firm kolejowych.

Wspaniała publikacja na luksusowy prezent!

Mapy zawierają: koleje normalno-, szeroko- i wąskotorowe, koleje przemysłowe (piaskowe, górnicze, cegielniane, torfowe), koleje parkowe, wojskowe i linowe, skanseny, muzea, pomniki kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, kilometraż i numerację linii, sygnalizację mechaniczną na stacjach, stacje, przystanki, posterunki odgałęźne, zakłady przemysłowe z bocznicami, lokomotywownie, stacje, przystanki, mijanki, profile linii górskich, linie zelektryfikowane i ze zdemontowaną trakcją.

Leave a Reply