Automatyzacja zadan w Pythonie - Automatyzacja zadań w Pythonie. Kurs video

Automatyzacja zadań w Pythonie. Kurs video

Co Cię czeka podczas profesjonalnego szkolenia:
Nauczysz się obsługiwać ścieżki, pliki i katalogi w Pythonie.
Poznasz służące do ich obsługi biblioteki, takie jak os, pathlib.
Nauczysz się operować na dokumentach tekstowych z poziomu języka programowania.
Zdobędziesz umiejętność przeszukiwania plików z wykorzystaniem wyrażeń regularnych.
Dowiesz się, jak tworzyć, modyfikować i zapisywać pliki PDF.
Nauczysz się wstawiać znaki wodne do PDF.
Dowiesz się, jak zamazywać część pliku PDF.
Poznasz bibliotekę Pillow do obsługi obrazów w Pythonie.
Dowiesz się, jak zmniejszać, zwiększać i obracać serię obrazów.
Będziesz wyszukiwać duplikaty obrazów oraz zdjęcia podobne.
Nauczysz się operować na dokumentach Worda w Pythonie.
Lepiej zrozumiesz strukturę pliku Worda.
Będziesz zmieniać atrybuty poszczególnych części pliku Worda.
Nauczysz się łatwo wyciągać z dokumentu wszystkie znajdujące się w nim obrazy.
Dodasz tabele i obrazy do pliku Worda.
Nauczysz się operować na dokumentach Excela w Pythonie.
Poznasz bibliotekę pandas i jej obiekt DataFrame będący obiektem danych stabelaryzowanych.
Dowiesz się, jak filtrować wyniki Excela.
Z łatwością przeszukasz wiele arkuszy wielu plików Excela.
Poznasz metodę kompresowania plików w Pythonie przy użyciu dwóch bibliotek.
Nauczysz się, jak przy użyciu Pythona szyfrować dane i rozpakowywać pliki.

ZOBACZ>>>

Leave a Reply