Liryki najpiękniejsze – Julian Tuwim

TANIA KSIAŻKA! INFORMACJE O PROMOCJACH, KSIĄŻKACH DNIA, WYPRZEDAŻACH WPROST NA EMAILA! ZAPISZ SIĘ! Akceptuję politykę prywatności Wybór wierszy Juliana Tuwima.               Share on Tumblr

Poezje – Bolesław Leśmian

TANIA KSIAŻKA! INFORMACJE O PROMOCJACH, KSIĄŻKACH DNIA, WYPRZEDAŻACH WPROST NA EMAILA! ZAPISZ SIĘ! Akceptuję politykę prywatności Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, Ale w innym sadzie, w innym lesie –  Może by inaczej zaszumiał nam las, Wydłużony mgłami na bezkresie … Bolesław Leśmian (1877-1937)

Chłopi – Władysław Stanisław Reymont

O wartości Chłopów decyduje przede wszystkim rozmach, z jakim powieść ta została napisana. Nadano jej miano epopei chłopskiej, co znajduje swoje uzasadnienie we wnikliwym i wszechstronnym przedstawieniu polskiej wsi drugiej połowy XIX wieku. Na obraz ten składa się zarówno analiza stosunków społeczno-ekonomicznych, jak i opis wiejskich obyczajów i kultury. Chłopi nie są jednak wyłącznie syntezą […]

Poezje – Leopold Staff

Obszerny wybór twórczości poetyckiej jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. Obejmuje najważniejsze i najbardziej znane utwory, począwszy od pierwszego, zanurzonego jeszcze w poetyce Młodej Polski tomiku Sny o potędze, aż do ostatnich zbiorów opublikowanych już po II wojnie światowej, Wiklina i Dziewięć muz.

Poezje – Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Norwid (1821-1883), poeta, dramatopisarz, prozaik, malarz, rzeźbiarz. Jeden z najoryginalniejszych i najwszechstronniejszych twórców polskich. Kształcił się w Warszawie, po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę w szkole malarskiej. W 1842 roku wyjechał za granicę. Przebywał w Niemczech, we Florencji, gdzie studiował rzeźbę, w Rzymie, a ostatecznie osiadł w Paryżu. W latach 1853-1854 mieszkał w Nowym Jorku, […]

Słowacki. Poezje wybrane – Juliusz Słowacki

W niniejszym wyborze utworów lirycznych, wzbogaconym o fragmenty odautorskie z poematów i dramatów, czytelnik znajdzie niemalże kompletny repertuar dylematów egzystencjalnych, filozoficznych i politycznych polskiego romantyzmu.

Poezje – Adam Mickiewicz

Poezja Adama Mickiewicza była wzorcem poezji dla romantyków, inspiracją dla artystów wszystkich następnych pokoleń, nie tylko w Polsce, ale – dzięki przekładom niemal na wszystkie języki świata – na całym świecie. Wielokrotnie wznawiana, czytana przez uczniów, literaturoznawców, a także przez emigrantów, którzy w poezji pierwszego wieszcza odnajdywali własne tęsknoty, i przez zwykłych ludzi, którzy z […]

Poezje – Daniel Naborowski

Naborowski Daniel (1573-1640), polski poeta i tłumacz. W swojej poezji godził wartości sprzeczne: renesansową pochwałę rozsądku i statecznego życia z przekonaniem o marności świata i nieuchronnym przemijaniu wszelkich zjawisk. Jego twórczość to świadectwo harmonii sprzeczności, obecnych zarówno w życiu ludzkim, jak i w całym dziele stworzenia.