Deep learning i modelowanie generatywne Jak nauczyć komputer malowania pisania komponowania i grania David Foster

Deep learning i modelowanie generatywne Jak nauczyć komputer malowania pisania komponowania i grania David Foster

Techniki uczenia głębokiego rozwijają się w imponującym tempie, a sieci neuronowe znajdują zastosowanie w przeróżnych branżach. Coraz częściej komputer wykonuje zadania, które do niedawna były zarezerwowane dla człowieka. Dobrym przykładem jest tworzenie dzieł sztuki: ostatnie postępy w dziedzinie modelowania generatywnego sprawiają, że maszyny tworzą oryginalne obrazy w określonym stylu, piszą spójne akapity tekstu, komponują przyjemną w odbiorze muzykę i generują prawdopodobne scenariusze zdarzeń. Ta „generatywna rewolucja” już się zaczęła, a jej efekty przekraczają najśmielsze wyobrażenia.

Ta książka jest praktycznym przewodnikiem przeznaczonym dla inżynierów uczenia maszynowego i analityków danych. W jasny i przystępny sposób omówiono w niej zasadnicze zagadnienia teorii modelowania generatywnego, a następnie zaprezentowano techniki stosowane do budowy modeli generatywnych, włącznie z ogólnym opisem uczenia głębokiego, wariacyjnych autoenkoderów i generatywnych sieci antagonistycznych (GAN). Na tej podstawie – z wykorzystaniem biblioteki Keras – pokazano wewnętrzne funkcjonowanie każdej z tych technik, łącznie z najbardziej nowatorskimi architekturami. Opisano krok po kroku sposoby rozwiązywania takich twórczych zadań jak malowanie, pisanie i komponowanie muzyki, a także zastosowania modelowania generatywnego do optymalizacji strategii grania w gry (modele World).

W książce między innymi:

  • działanie autoenkoderów wariacyjnych
  • tworzenie sieci GAN, w tym CycleGAN i MuseGAN
  • rekurencyjne modele generatywne do tworzenia tekstu oraz mechanizmy uwagi
  • modele generatywne w środowiskach uczenia przez wzmacnianie
  • architektura Transformer (BERT, GPT-2) oraz modele generowania obrazu

Czy potrafisz stworzyć… twórcę?

Leave a Reply