Drucker na każdy dzień – Drucker Peter F.

Drucker na każdy dzień - Drucker na każdy dzień - Drucker Peter F.Najbardziej doniosłe spośród idei Druckera zebrane zostały w jednym tomie. Książka, stanowiąca wybór z całości życiowego dorobku autora, jest kluczem do sposobu jego myślenia, stanowiącym swoistą esencję godnej podziwu spuścizny mistrza.

Leave a Reply