You are currently viewing Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik dla szkoły ponadpostawowej Zakres podstawowy Nowa edycja	Bogusława Breitkopf Mariusz Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik dla szkoły ponadpostawowej Zakres podstawowy Nowa edycja Bogusława Breitkopf Mariusz Cieśla

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik dla szkoły ponadpostawowej Zakres podstawowy Nowa edycja	Bogusława Breitkopf Mariusz Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik dla szkoły ponadpostawowej Zakres podstawowy Nowa edycja Bogusława Breitkopf Mariusz Cieśla

Edukacja dla bezpieczeństwa. Nowy podręcznik do liceum i technikum
Podręcznik zawiera najnowszą wiedzę i odnosi się do aktualnych standardów z zakresu ratownictwa medycznego. Przygotowuje uczniów do działania ratowniczego i uczy udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach urazowych. Wdraża do świadomego uczestnictwa w życiu regionu i kraju zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.

Podręcznik podzielony jest na rozdziały:
podstawy pierwszej pomocy
edukacja zdrowotna
sytuacje nadzwyczajnych zagrożeń
bezpieczeństwo państwa

Atuty podręcznika:
Aktualne informacje i praktyczne wskazówki do wykształcenia prawidłowego zachowania.

Nowe treści, dotyczące pandemii koronawirusa COVID-19, pomogą uczniom w lepszym zrozumieniu powszechnie obowiązujących zasad postępowania.
Nowe grafiki dotyczące uzbrojenia oraz treści dostosowane do projektu Ustawy o obronie ojczyzny, gwarantują uczniom dostęp do najnowszych źródeł informacji.
Zasady postępowania ratowniczego zilustrowane za pomocą fotografii oraz szczegółowe schematy np. opatrywania ran i bandażowania ułatwią uczniom prawidłowe wykonywanie niezbędnych czynności.
Czytelna i nowatorska forma prezentowania treści.

Sekcje Krok po kroku, opisujące zasady postępowania ratowniczego wzbogacone o zdjęcia i ilustracje obrazujące poszczególne etapy, ułatwiają naukę i zapamiętywanie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
Odwołania do rzeczywistych sytuacji w formie scenek uruchamiają wyobraźnię uczniów i ułatwiają zapamiętywanie.
Zastosowanie słownictwa typowego dla ratowników medycznych pozwala młodzieży na pierwszy kontakt z fachową terminologią.
Praktyczne formy utrwalania wiedzy w postaci scenek oraz różnorodnych pytań i poleceń.

Nowe podsumowania działów w formie graficznej ułatwiają zapamiętywanie i porządkowanie wiadomości.
Po każdym temacie znajduje się podsumowanie w formie punktów z informacjami do powtórzenia oraz pytaniami sprawdzającymi.
Pytania i polecenia w sekcji Sprawdź, czy potrafisz oraz pytania odwołujące się do scenek doskonale pomogą w utrwaleniu wiadomości.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!