Iliada – Homer

Iliada 198x300 - Iliada - HomerJuż od dziesięciu lat toczy się wojna o piękną Helenę, pozostającą w Troi jako żona księcia Parysa. Żadna ze stron konfliktu nie zamierza ustępować. Walka trwa także wśród greckich bogów, którzy nie przebierają w środkach, by przechylić szalę zwycięstwa na korzyść tych, których popierają.

W obozie Greków dochodzi do sporów, Achilles – grecki heros – rezygnuje z udziału w walce. Wydaje się, że nic nie uratuje ich od przegranej. Na szczęście Zeus podejmuje inną decyzję, a przebiegły Odyseusz wpada na szatański pomysł…
Spis treści

Iliada

Księga I

Księga II

Księga III

Księga IV

Księga V

Księga

VI

Księga VII

Księga VIII

Księga IX

Księga X

Księga XI

Księga XII

Księga XIII

Księga XIV

Księga XV

Księga XVI

Księga XVII

Księga XVIII

Księga XIX

Księga XX

Księga XXI

Księga XXII

Księga XXIII

Księga XXIV

Opracowanie

Informacje o Homerze

Poezja bohaterska przed Homerem

Okoliczności powstania epopei Homera

Iliada a historia

Mity trojańskie

Czas i miejsce akcji epopei

Temat i treść utworu

Plan wydarzeń

Bohaterowie – charakterystyka

Problematyka utworu

Kompozycja Iliady

Podział

Budowa

Narracja

Wiersz

Charakterystyczne środki artystyczne

Leave a Reply