Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki Sally Goddard Blythe

Jak ocenic dojrzałosc dziecka do nauki - Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki Sally Goddard BlytheJak ocenić dojrzałość dziecka do nauki Sally Goddard Blythe

Kolejna książka uznanej specjalistki w dziedzinie rozwoju dziecka, Sally Goddard Blythe!
Znaczny odsetek uczniów wykazuje niepełną sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedojrzałością układu ruchowego a osiągnięciami w szkole. Jak sobie z tym radzić?
Praktyczny przewodnik zawierający informacje na temat prawidłowości w rozwoju ruchowym dziecka i jego powiązań z uczeniem się. Autorka pokazuje związek pomiędzy takimi wskaźnikami, jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, kontrola postawy a gotowością dziecka do nauki. Publikacja zawiera narzędzia pozwalające na ocenę aktualnego poziomu rozwoju motoryki dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także kompletny program rozwoju ruchowego.
Dzięki odpowiedniemu wsparciu oraz szkoleniom nauczyciele oraz inni specjaliści mogą nauczyć się, jak rozpoznawać oznaki opóźnienia rozwojowego, aby dziecko mogło być skierowane do odpowiedniego terapeuty albo też objęte programem ćwiczeń.
Książka stanowi zestaw narzędzi pozwalających:
rozpoznać, u których dzieci występują niedojrzałe odruchy,
wprowadzić program ćwiczeń fizycznych i ocenić wyniki.

Leave a Reply