You are currently viewing Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Od socjalizmu do Przemysłu 4.0 Tomasz Olejniczak

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Od socjalizmu do Przemysłu 4.0 Tomasz Olejniczak

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Od socjalizmu do Przemysłu 4.0 Tomasz Olejniczak

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Od socjalizmu do Przemysłu 4.0 Tomasz Olejniczak

Książka jest wynikiem kilkuletnich badań nad japońskimi fabrykami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Fabryki te są określane mianem hybrydowych, ponieważ stosują mieszankę japońskich i lokalnych metod zarządzania. Wyniki badania ilustrują w jaki sposób w fabrykach tych udało się skutecznie wdrożyć japońskie metody produkcji przy jednoczesnej lokalizacji zarządzania oraz opisują skalę działania japońskich przedsiębiorstw, a także ich wpływ na rozwój Polski i regionu.

Książka podejmuje również temat ewoluującej natury procesu hybrydyzacji w epoce transformacji ustrojowej
i umiędzynarodowienia, aż po czwartą rewolucję przemysłową.

Dr Tomasz Olejniczak – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania The University of Tokyo. Stypendysta Japan Foundation, japońskiego Ministerstwa Edukacji, Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych, Association of Japanese Business Studies oraz Japan Academy of International Business Studies. Zainteresowania badawcze dra Olejniczaka obejmują zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz historię biznesu.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!