Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów

Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów

Wiedza, której posiadanie okazuje się konieczne, żeby efektywnie (a bardzo często także efektownie!) korzystać z tak potężnego narzędzia, jakim są konwolucyjne sieci neuronowe, jest rozległa i różnorodna. Jednak autor kursu video Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów zadbał o to, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebujesz, by przejść od poziomu początkującego aż do zaawansowanego. Natomiast podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych jest wskazana. Dzięki kursowi dowiesz się:

Jak korzystać z bibliotek NumPy i Matplotlib.
Jak użyć bibliotek Keras i TensorFlow do projektowania sieci neuronowych.
Co trzeba wiedzieć o sieciach neuronowych, zwłaszcza konwolucyjnych.
Jak optymalizować funkcję z użyciem pakietu Optuna.
Na czym polegają techniki doboru odpowiedniej struktury sieci.
Jak wykorzystać gotowe modele poprzez transfer learning.
Jak poszukiwać rozwiązań w dostępnych powszechnie źródłach.
Jak zastosować sieci konwolucyjne do rozpoznawania obiektów.
Jak wdrażać do produkcji rozwiązania oparte na sieciach konwolucyjnych.

ZOBACZ>>>

Leave a Reply