Menadżer doskonały. Przywództwo Grzegorz Szczerba

Menadzer doskonaly. Przywodztwo 212x300 - Menadżer doskonały. Przywództwo Grzegorz SzczerbaMenadżer doskonały. Przywództwo Grzegorz Szczerba

Bądź liderem i menadżerem w jednym!
Lider to osoba najczęściej przewodząca i stojąca na czele danej grupy. Oddziałuje na ludzi, wywołując w nich dobrowolną chęć do podążania za nim, naśladowania go i poddawania się jego przywództwu.

Menadżer – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizowanie procesu zarządzania: planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrola, motywowanie i weryfikowanie efektów.

Jakie są różnice pomiędzy liderem i menadżerem?
Wymienimy tu dwie podstawowe:

Lider w sposób nadrzędny traktuje LUDZI i formuje nowe wizje organizacji. Dla menadżera bardziej liczą się zadania, struktury, systemy.
Jeśli chodzi o styl pracy – menadżer – używa formalnych struktur, tworzy porządek w pracy, natomiast lider opiera się na mniej formalnych rozwiązaniach, wprowadza innowacje, ustala kierunki, inspiruje ludzi do wspólnego działania.

Pewnie zauważasz, że menadżer dba o pewną organizację i porządek, a lider skupia się na zespole i nadawaniu organizacji pewnego „kształtu”. Połączenie jednego z drugim – stwarza najlepsze warunki do twórczego, kreatywnego działania i rozwijania firmy (organizacji).

Dlatego dzięki książce „Menadżer doskonały. Przywództwo” będziesz mógł powiązać te 2 funkcje.

O czym jeszcze mówi ta publikacja?

1) Jakie są cechy i funkcje lidera?
2) Jak powinien myśleć przywódca? Jakimi cechami umysłu powinien się charakteryzować?
3) Jak rozwijać swoich następców?
4) Jak dobrać styl zarządzania do swojej osobowości?

Leave a Reply