Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju Marta Bogdanowicz

Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju - Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju Marta BogdanowiczMetoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju Marta Bogdanowicz

METODA DOBREGO STARTU we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej Publikacja ma służyć jako podręcznik dla nauczycieli, logopedów i terapeutów, wzbogacający ich wiedzę oraz warsztat pracy z dziećmi wymagającymi wspomagania i usprawniania rozwoju psychomotorycznego. Publikacja jest wynikiem wieloletniej praktyki terapeutycznej Autorki, dociekań, analiz teoretycznych, diagnostycznych opracowań, badań empirycznych oraz modyfikacji metody i tworzenia nowych propozycji metodycznych. Wiedza teoretyczna zobrazowana jest wynikami badań i licznymi wskazówkami praktycznymi.

Leave a Reply