Motywowanie pracownikow zróznicowanych pokoleniowo - Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo	Joanna Nieżurawska-Zając

Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo Joanna Nieżurawska-Zając

Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć zaangażowanie i lojalność pracowników wobec pracodawcy? Ta książka zdradza sekrety koncepcji i instrumentów motywowania wykorzystywanych w tym celu.

Zmiany na rynku pracy spowodowały pojawienie się nowego zjawiska, jakim jest zróżnicowanie pokoleń. Obecnie na rynku pracy znajdują się cztery pokolenia pracowników: BB, X, Y i Z. Różnią się one: podejściem do pracy, postawami i relacjami między najstarszym i najmłodszym pokoleniem oraz oczekiwaniami względem pracodawcy.

W książce “Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo” przedstawiono i dogłębnie przeanalizowano następujące kwestie:

  • tradycyjne i współczesne rozwiązania stosowane w obszarze motywowania, w tym systemy kafeteryjne, koncepcje work-life balance oraz koncepcję hygge,
  • metody pomiaru zaangażowania i lojalności pracowników oraz możliwości i sposoby ich zwiększenia,
  • postawy i oczekiwania wobec pracy pracowników różnorodnych pokoleniowo, w tym pokolenia: BB, X, Y i Z – ich postaw i oczekiwań wobec pracy zawodowej, jak również zidentyfikowanie wyzwań, jakie niesie ich współistnienie w organizacji.

Niewątpliwym atutem pracy są wyniki badań własnych autorki przeprowadzone na próbie 1100 pracowników. Pracę wieńczą oryginalne i wartościowe, praktyczne rekomendacje skierowane do przedsiębiorców w zakresie motywowania pracowników zróżnicowanych pokoleniowo.

Leave a Reply