Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965-2020 Baniak Józef

CENA KSIAZKI 300x150 - Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965-2020 	Baniak Józef

Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965-2020 Baniak Józef

Celem tego opracowania socjologicznego jest ukazanie w oparciu o wyniki badań i sondaży ogólnopolskich oraz lokalnych badań empirycznych zrealizowanych w latach 1965–2020 poziomu uczestnictwa dorosłych katolików polskich w obowiązkowych i nadobowiązkowych praktykach religijnych w tym okresie, a także przeanalizowanie go w zakresie wymiarów „ciągłości i zmiany”. (…) zostanie tu podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy w tej sytuacji będziemy mieć do czynienia z regresem prowadzącym do zanikania uczestnictwa dorosłych katolików w obowiązkowych i nadobowiązkowych praktykach religijnych, czy też z utrzymującą się stabilizacją i trwałością tego uczestnictwa. Fragment Wprowadzenia

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!