Pielęgniarstwo nefrologiczne Beata Białobrzeska Alicja Dębska-Ślizień

Pielegniarstwo nefrologiczne - Pielęgniarstwo nefrologiczne	Beata Białobrzeska Alicja Dębska-ŚlizieńPielęgniarstwo nefrologiczne Beata Białobrzeska Alicja Dębska-Ślizień

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja z pielęgniarstwa nefrologicznego skierowana do profesjonalistów pracujących w zawodzie oraz do studentów pielęgniarstwa.
Wiedza zawarta w niniejszej książce została zaktualizowana i poszerzona o najnowsze wytyczne European Dialysis and Transplantation Nurses Association/European Renal Care Association oraz innych polskich i zagranicznych towarzystw skupiających specjalistów w dziedzinie nefrologii. 

W kolejnych rozdziałach omówiono m.in.:

– przyczyny i powikłania schorzeń nefrologicznych, 
– zagadnienia pielęgniarstwa w nefrologii klinicznej, 
– pielęgniarstwo w nefrologii dziecięcej (po raz pierwszy w literaturze), 
– opiekę paliatywną nad pacjentami nefrologicznymi.

Leave a Reply