You are currently viewing Polska Losy państwa i narodu 1939-1989 Friszke Andrzej

Polska Losy państwa i narodu 1939-1989 Friszke Andrzej

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Polska Losy państwa i narodu 1939-1989 Friszke Andrzej

Polska Losy państwa i narodu 1939-1989 Friszke Andrzej
Zwięzły opis historii Polski skierowany do szerokiego kręgu czytelników. Autor, wybitny historyk, specjalizujący się w historii najnowszej, w sposób bardzo klarowny i obiektywny, choć niepozbawiony osobistych akcentów w toku narracji, przedstawia wydarzenia i procesy historyczne zachodzące w dziejach Polski współczesnej: drugą wojnę światową, przemiany społeczno-gospodarcze i ustrojowe, omawia rolę opozycji i Kościoła, rozwój nauki i kultury, polityczne tło światowe. Pozycja niezwykle ważna i cenna, umożliwiająca zrozumienie wydarzeń zachodzących na przestrzeni lat.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!