Polska na globalnej szachownicy Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Polska na globalnej szachownicy Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki

Polska na globalnej szachownicy Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki

Książka o polskiej strategii cywilizacyjnej, napisana
z intelektualnym rozmachem, zapraszająca czytelnika do innowacyjnego i śmiałego myślenia o sprawach polskich, europejskich i światowych.

Na szerokim tle procesów globalizacji, wyłaniającego się nowego porządku świata, integracji (dezintegracji?) europejskiej oraz rewolucji technologicznej autorzy pytają
o polski interes narodowy i udzielają odpowiedzi, które na pewno wywołają burzliwą dyskusję:
– jak rozwiązać polski problem demograficzny,
– jak wygrywać polskie interesy w Unii Europejskiej,
– jak szukać polskich szans na szybszy rozwój gospodarczy poza Europą,
– jak zdefiniować pozycję Polski na osi Północ-Południe,
– jak wybrnąć z polskiej energetycznej kwadratury koła,
– jak stworzyć polskie społeczeństwo wiedzy.

Najważniejszym wątkiem książki jest perspektywa regionalna: analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans. Podstawowym zaś czynnikiem jest umiejętność włączenia się w istotne, wręcz fundamentalne sfery działań podejmowanych przez Unię Europejską: w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w sferze energii,
w zakresie problemów demograficznych i migracji, przed jakimi stanął „Stary Świat”, oraz wobec skali globalnego przemieszczania się centrów gospodarczych, które będą decydować o przyszłym ładzie światowym. „Jaka będzie sytuacja Europy, taka będzie sytuacja Polski” – celnie piszą Autorzy w konkluzji.

prof. dr hab. Wojciech Kostecki,
dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konfliktami

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!