Power BI Desktop - Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzędzia w analizie i wizualizacji danych

W trakcie tego kursu video:
Dowiesz się, jak pobierać dane do Power BI z różnych źródeł.
Nauczysz się pracować z danymi w programie.
Będziesz scalać i dołączać zapytania.
Stworzysz relacyjny model danych, kolumny obliczeniowe i miary przy wykorzystaniu DAX (Data Analysis Expressions).
Dokonasz analizy danych z wykorzystaniem między innymi funkcji Time Intelligence.
Opanujesz sztukę budowania dashboardów w Power BI.
Opublikujesz raport w usłudze powerbi.com, a potem wyeksportujesz go do PowerPointa i formatu PDF.
Power BI Desktop. Kurs video. Wykorzystanie narzędzia w analizie i wizualizacji danych kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie w stanie samodzielnie korzystać z najbardziej potrzebnych funkcji oferowanych w Power BI.

ZOBACZ>>>

Leave a Reply