Powstanie warszawskie 236x300 - Powstanie warszawskie Najważniejsze fotografie	Grzegorz JasińskiPowstanie warszawskie Najważniejsze fotografie Grzegorz Jasiński

Flaga III Rzeszy Niemieckiej powiewająca na budynku przy ul. Koszykowej i z drugiej strony flaga Rzeczypospolitej Polskiej niesiona przez powstańców na podwórzu śródmiejskiej kamienicy. Płonący budynek PASTy przy Zielnej i powstańcze stanowisko karabinu maszynowego w Klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek – to tylko niektóre zapadające w pamięć ujęcia z albumu. W książce znajdzie się ponad 100 zdjęć z okresu Powstania Warszawskiego, przedstawiających jego przebieg od pierwszych dni sierpnia aż do kapitulacji, po porażające obrazy ruin okaleczonego miasta.

Leave a Reply