Prawo gospodarcze i handlowe 213x300 - Prawo gospodarcze i handlowePrawo gospodarcze i handlowe

Podręcznik w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.

Na wykład kursowy składają się cztery części, w których zaprezentowano:

  • prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych (część A),
  • prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych (część B),
  • instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji (część C),
  • prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją (część D).

W opracowaniu zostały uwzględnione zmiany normatywne wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców z 2018 r. i innych ustaw gospodarczych uchwalonych w latach 2017–2018.

Publikacja otrzymała pierwszą nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki.

Leave a Reply