Programowanie z Minecraft dla dzieci - Programowanie z Minecraft dla dzieci. Kurs video. Język Lua od podstaw

Programowanie z Minecraft dla dzieci. Kurs video. Język Lua od podstaw

Co Cię czeka w trakcie profesjonalnego szkolenia?
Podczas kursu uczeń:
rozwinie myślenie logiczne, analityczne i krytyczne,
dowie się, czym jest wyobraźnia przestrzenna i jak jej skutecznie używać,
zdobędzie umiejętność pokonywania problemów i poprawiania błędów,
otrzyma solidne podstawy programowania i wiedzę o tym, czym są między innymi:
funkcje,
pętle,
zmienne,
warunki,
będzie pracować z elementami matematyki,
rozwinie umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
będzie z powodzeniem koncentrować się na wykonywanym zadaniu,
zdobędzie wiadomości i umiejętności z zakresu kompetencji informatycznych, wykraczające poza szkolną podstawę programową do wykorzystania na lekcjach informatyki,
nauczy się pisania programów według podanych instrukcji,
rozwinie kreatywność poprzez tworzenie własnych programów,
przekieruje uwagę z samego grania na komputerze na tworzenie programów – z konsumenta stanie się twórcą.

ZOBACZ>>>

Leave a Reply