Rozmówki polsko-ukraińskie

CENA KSIAZKI 300x150 - Rozmówki polsko-ukraińskie

Rozmówki polsko-ukraińskie

Українсько-польський розмовник, який ми підготували для Вас, – це той необхідний мінімум, який дозволить Вам спілкуватися польською мовою без стресу і перешкод.
Тут Ви знайдете основний словниковий запас, який використовується в повсякденному спілкуванні: найважливіші фрази, запитання та відповіді, а також ключові слова (цифри, лексика, пов’язана з часом, погодою тощо). Матеріал поділено на тематичні підрозділи. Кожний із них складається з двох частин: списку слів на задану тему та найпоширеніших фраз і виразів, запитань і відповідей.

Rozmówki ukraińsko-polskie, które dla Was przygotowaliśmy, to niezbędne minimum, które pozwoli Wam bez przeszkód i bezstresowo porozumiewać się w języku polskim.
Znajdziecie w nich podstawowe słownictwo, wykorzystywane w codziennej komunikacji: najważniejsze wyrażenia, pytania i odpowiedzi, jak również kluczowe słówka (liczebniki, słownictwo związane z czasem, pogodą etc.).
Materiał został podzielony na tematyczne podrozdziały. Każdy z nich składa się z dwóch części: wykazu słówek związanych z daną tematyką i najczęściej spotykanych zwrotów i wyrażeń, zarówno pytań, jak i odpowiedzi.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!