Teoria komunikowania masowego 211x300 - Teoria komunikowania masowego	Denis McQuailTeoria komunikowania masowego Denis McQuail

Podręcznik do zajęć z teorii komunikacji. Najbardziej syntetyczny, a jednocześnie najobszerniejszy pod względem zakresu tematycznego i objętości wykład dotyczący mediów masowych. Napisany przez czołowego teoretyka w dziedzinie komunikowania składa się z 6 części, epilogu oraz glosariusza, indeksu i imponującej bibliografii. Dwie pierwsze części dotyczą teorii ogólnych ujmujących komunikowanie masowe w sposób całościowy oraz w kontekście systemu społecznego i kultury. Cztery pozostałe omawiają teorie dotyczące poszczególnych ogniw procesów komunikowania masowego: instytucji i organizacji nadawczych, treści i gatunków upowszechnianych przez media, odbiorców (publiczności) oraz społecznego wpływu komunikowania masowego.

Książka przeznaczona dla studentów politologii, dziennikarstwa, nauk społecznych, socjologii, marketingu i reklamy.

Dodaj komentarz