Wiedza o społeczeństwie 1 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa Beata Surmacz Jan Maleska Zbigniew Smutek

CENA KSIAZKI 300x150 - Wiedza o społeczeństwie 1 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa	Beata Surmacz Jan Maleska Zbigniew Smutek

Wiedza o społeczeństwie 1 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoła ponadpodstawowa Beata Surmacz Jan Maleska Zbigniew Smutek

Podręcznik Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Podręcznik pozwala zrealizować wymagania przewidziane w zakresie podstawowym podstawy programowej. Podręcznik obejmuje zagadnienia niezbędne do wychowania nowych pokoleń społeczeństwa obywatelskiego, przekazywania im rzetelnej wiedzy dotyczącej prawidłowości życia społecznego, znaczenia różnych podmiotów życia publicznego, systemu politycznego i prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosunków międzynarodowych. Treści podręcznika pokazują również, jak kształtować postawy ‒ poszanowania godności człowieka, aktywnego udziału w życiu zbiorowości czy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 1, zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych składa się z 3 działów:

Człowiek i społeczeństwo
Społeczeństwo obywatelskie
Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!