gramatyka jezyka angielskiego - Wielka gramatyka języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych. Teoria, przykłady, ćwiczenia - Aleksandra BorowskaWielka gramatyka języka angielskiego:
* wyczerpujące i przystępne omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych,
* dla osób początkujących i zaawansowanych (od A1 do C1),
* blisko 400 ćwiczeń sprawdzających z kluczem odpowiedzi,
* rozbudowane przykłady zastosowania teorii w praktyce,
* przygotowanie do FCE, CAE, egzaminów wstępnych i matury,
* dodatkowo specjalne zadana podsumowujące oraz praktyczny indeks zagadnień.

Wielka gramatyka języka angielskiego umożliwia poznanie i przypomnienie sobie wszystkich zagadnień gramatycznych niezbędnych do płynnego i swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Książka przejrzyście i zrozumiale objaśnia najbardziej złożone struktury gramatyczne oraz uczy posługiwania się nimi w praktyce.

Ponad 130 zagadnień obejmuje zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane tematy, m.in. wszystkie czasy gramatyczne, przedimki, przyimki, następstwo czasów, inwersję czasownika, zdania warunkowe mieszane, stronę bierną czasów perfect, zdania przydawkowe defining i non-defining. Teoretyczne objaśnienia gramatyki ilustrują liczne przykłady zastosowania reguł w praktyce.

Obszerny zestaw blisko 400 różnorodnych ćwiczeń wraz z kluczem odpowiedzi skutecznie utrwala wiedzę. Dodatkowe zadania podsumowujące pozwalają na samodzielne sprawdzenie stopnia opanowania materiału i śledzenie postępów w nauce.

Leave a Reply