Wyrażenia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmienią Twoje życie

Wyrazenia regularne 210x300 - Wyrażenia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmienią Twoje życieWyrażenia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmienią Twoje życie

Wyrażenia regularne stanowią integralną część narzędzi systemowych wielu edytorów tekstu i języków programowania przetwarzających tekst. W formie odrębnych bibliotek są dostępne praktycznie dla wszystkich używanych obecnie języków programowania. Dlaczego? Powodem ich popularności jest ogromna użytkowość — wyrażenia regularne bardzo ułatwiają życie w trakcie działania na łańcuchach znaków, czy ogólnie: podczas pracy z tekstem w różnych przeznaczonych do tego edytorach. Umożliwiają wyszukiwanie i zamianę rozmaitych kombinacji znaków, co bez zastosowania wyrażeń regularnych bywa często praktycznie niemożliwe — z przyczyn czasowych. Bez umiejętności posługiwania się wyrażeniami regularnymi użytkownik lub programista musiałby przygotowywać samodzielnie wszystkie kombinacje łańcucha znaków i potem konsekwentnie, mozolnie, kombinacja po kombinacji, przeszukiwać tekst pod ich kątem. Posługując się narzędziem wyrażeń regularnych, wystarczy napisać wzorzec, swego rodzaju szablon, który bez dalszego angażowania osoby pracującej z tekstem będzie podejmować kolejne próby dopasowania do siebie wskazanego łańcucha znaków. Szablon, czy wzorzec, przygotowuje się raz, nie zaprzątając sobie głowy tysiącem kombinacji, które mogą wystąpić w tekście — wystarczy jeden zestaw zbudowany na bazie znaków specjalnych o specjalnym przeznaczeniu. Znajomość wyrażeń regularnych przyda się więc zarówno programistom, jak i tym, którzy nie programują, ale zajmują się działaniami na tekstach w stosownych edytorach.
Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie pracy z niniejszym kursem video:
poznasz metaznaki i sposoby ich wykorzystywania;
dowiesz się wszystkiego, co istotne w zakresie klas znaków;
będziesz pracować z kwantyfikatorami i grupami wyrażeń;
opanujesz wiedzę o alternatywnych gałęziach wyrażeń.
Co więcej…
…kurs uświadomi Ci, jak w praktyce stosować wyrażenia regularne zarówno w programach do edycji tekstu, jak i w językach programowania.
Kurs Wyrażenia regularne. Kurs video. Poziom pierwszy. Proste wzorce, które odmienią Twoje życie kończy się na poziomie podstawowym. Dostarcza solidnej bazy, stanowi równocześnie wstęp do studiowania kolejnych, bardziej złożonych zagadnień i przykładów. Kurs przygotowano z myślą o osobach początkujących, przy założeniu, że wyrażenia regularne mogą sprawić im na starcie sporo problemów. Dla tych, którzy już co nieco wiedzą, szkolenie będzie swego rodzaju przypomnieniem i ściągą. W celu zobrazowania pracy na wyrażeniach regularnych w edytorach tekstu wybrano edytor OpenOffice, jako reprezentant języków programowania zaś występuje w tym kursie JavaScript.
Praktyczna strona wyrażeń regularnych

Narzędzie to jest pomocne w sytuacji, gdy zachodzi konieczność odnalezienia lub nawet zamiany określonego schematu znaków, ułożonego według konkretnego wzorca. Może to być na przykład adres mailowy, numer telefonu, numer karty kredytowej itd. Stosując narzędzie wyrażeń regularnych, nie trzeba szukać jednej postaci ciągu znaków, ale można odnaleźć wiele jego wersji w pewien logiczny sposób ze sobą powiązanych. Bez znajomości wyrażeń regularnych takie działanie jest zwyczajnie niemożliwe. Druga korzyść, która wiąże się z ich opanowaniem, to znaczna oszczędność zasobów, ponieważ użytkownik programu lub programista stosujący wyrażenia regularne nie musi przeszukiwać tekstu lub łańcucha znaków pod kątem wszystkich możliwości. Dzięki zbudowaniu odpowiedniego wzorca jesteśmy w stanie bardzo szybko odnaleźć pożądany fragment tekstu czy łańcucha — i oszczędzić sporo wysiłku oraz czasu.
Pozwól, że nauczymy Cię wyrażać się regularnie

Poświęć pięć godzin swojego czasu na opanowanie reguł rządzących wyrażeniami regularnymi. Kurs zaczyna się od absolutnych podstaw, czyli zasad budowania wyrażeń regularnych. Następnie dowiesz się, jak korzystać z flag i znaków specjalnych, oraz poznasz definicję zbioru dopuszczalnych znaków. Nauczysz się tworzyć klasy negujące. Opanujesz sposoby używania metaznaków wewnątrz klas oraz zasady stosowania klas predefiniowanych. Będziesz określać liczbę powtórzeń znaku lub wzorca, grupować wyrażenia i znaki, a także tworzyć alternatywne gałęzie. I to wszystko na trzy sposoby — w teorii, edytorze tekstu oraz języku programowania, porównując podobieństwa i różnice na przykładzie OpenOffice’a oraz JavaScriptu.

ZOBACZ KURS>>>

Leave a Reply