Wywiad Rzeczypospolitej Obojga Narodów Dyplomacja i wojskowość Krzysztof Rożek

Wywiad Rzeczypospolitej Obojga Narodów Dyplomacja i wojskowość Krzysztof Rożek

Niniejsza książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą kompleksowego opisu działań wywiadowczych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest zarazem kontynuacją publikacji Wywiad polski za Piastów i Jagiellonów wydanej w 2018 roku. Autor zamknął tym samym cykl swoich badań nad funkcjonowaniem wywiadu w dawnej Polsce. Książka koncentruje się na tajnych przedsięwzięciach realizowanych w ciszy królewskich komnat, hetmańskich namiotów i pogranicznych stanic. Jej unikalną wartością są opisy technik wywiadowczych począwszy od stawiania zadań dyplomatom i szpiegom, a skończywszy na organizacji systemu łączności czy szyfrowaniu depesz. Wartka akcja, barwne i ciekawe opisy mogą być kanwą do niejednego scenariusza filmowego.

Leave a Reply