AutoCAD 2020. Kurs video. Podstawy zastosowania programu w architekturze i budownictwie

AutoCAD 2020. Kurs video. Podstawy zastosowania programu w architekturze i budownictwie

Dzięki temu kursowi video nauczysz się:
korzystać z interfejsu programu AutoCAD 2020,
używać podstawowych ikon wspomagających i korzystać z paska narzędzi,
rysować obiekty z wykorzystaniem odpowiedniej zakładki:
o linie,
o półlinie,
o okręgi,
o łuki,
o prostokąty i wielokąty,
o elipsy,
o proste i półproste,
tworzyć kreskowanie i wypełniać gradientem,
przesuwać i obracać utworzone obiekty, a także tworzyć ich lustrzane odbicie,
ciąć, wydłużać, zaokrąglać,
dodawać do projektu tekst, odniesienia i tabele,
operować warstwami, czyli porządkować elementy projektu,
wstawiać ściany, drzwi, okna,
tworzyć arkusze i przygotowywać wydruk projektu.
A po zakończeniu szkolenia…

…samodzielnie stworzysz swój pierwszy projekt za pomocą programu AutoCAD 2020!

ZOBACZ>>>

Leave a Reply