Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego Józef Maciuszek

Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego Józef Maciuszek

Książka poświęcona jest charakterystyce procesów automatycznych/kontrolowanych oraz stanów refleksyjności/bezrefleksyjności. Kategorie te wykorzystano do interpretacji mechanizmów działania wybranych technik wpływu społecznego. Omówiono także miejsce procesów automatycznych oraz stanu bezrefleksyjności w kodowaniu, przetwarzaniu i używaniu wybranych zjawisk językowych, takich jak: negacja, metafora, wieloznaczności oraz presupozycje.

Leave a Reply