Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Jędrzejczyk Zbigniew Skrzypek Jerzy Kukuła Karol Walkosz Anna

BADANIA OPERACYJNE W PRZYKlADACH I ZADANIACH - Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Jędrzejczyk Zbigniew Skrzypek Jerzy Kukuła Karol Walkosz AnnaBadania operacyjne w przykładach i zadaniach Jędrzejczyk Zbigniew Skrzypek Jerzy Kukuła Karol Walkosz Anna

Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne oraz przy braku pełnej informacji. Dzieje się to w przypadku podejmowania decyzji nie tylko produkcyjnych czy inwestycyjnych w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, ale także na rynku kapitałowym. Dlatego w podręczniku omówiono wiele problemów decyzyjnych, takich jak zagadnienia transportowe, teorii gier, kolejek, programowania liniowego i sieciowego oraz inne kwestie optymalizacyjne. Do szóstego wydania dodano również nowy rozdział o podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wszystkie te zagadnienia, ilustrowane wieloma nowymi i zaktualizowanymi przykładami, ułatwią nie tylko studiującym, ale i menedżerom przyswajanie oraz stosowanie w praktyce metod zalecanych w podręczniku. Zaprezentowane przykłady wskazują także algorytm działania przy rozwiązywaniu konkretnego problemu i pozwalają na dokonywanie prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Leave a Reply