EKONOMIA INSTYTUCJONALNA 205x300 - Ekonomia instytucjonalna Zbigniew StaniekEkonomia instytucjonalna Zbigniew Staniek

W książce przedstawiono rolę i znaczenie instytucji w społecznym procesie gospodarowania. Czytelnik znajdzie w publikacji m.in.:
– przegląd podstawowych nurtów ekonomii instytucjonalnej w odniesieniu do sposobu wyjaśniania relacji instytucji i gospodarki,
– omówienie mechanizmów zmian instytucjonalnych, służących wzrostowi efektywności adaptacyjnej systemu instytucjonalnego,
– zagadnienia związane z decydująca rolą praw własności, kontraktów i kosztów transakcyjnych w systemie instytucjonalnym,
– temat funkcjonowania struktur zarządczych, instytucji rynku pracy i rynku finansowego w ich komplementarno-substytucyjnym uwarunkowaniu,
– propozycje omawiania zagadnień instytucjonalnych w ramach podstawowego kursu teorii ekonomii poprzez sposoby prezentacji wybranych modeli makro- i mikroekonomicznych.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych zajmujących się naukami ekonomicznymi i społecznymi oraz studentów uczelni ekonomicznych.

Leave a Reply