Finansowanie nieruchomosci w teorii i praktyce 211x300 - Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce Anna Szelągowska Wojciech Orzechowski Artur A TrzebińskiFinansowanie nieruchomości w teorii i praktyce Anna Szelągowska Wojciech Orzechowski Artur A Trzebiński

„Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce” to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta wiedza w monografii kieruje przekaz do osób, które zamierzają:

  • zainwestować na rynku nieruchomości, 
  • związać swoją karierę zawodową pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem nieruchomości, 
  • poszerzyć lub uporządkować posiadaną wiedzę z tego zakresu.

„Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce” to kompleksowo ujęta problematyka finansowania nieruchomości z perspektywy zarówno instytucji rynku finansowego jak i sprzedających i kupujących. 

  • Książka pozwala uporządkować wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości oraz mechanizmów finansowania inwestycji.
  • Wskazuje na możliwości i ograniczenia aktywności biznesowej opartej na nieruchomościach.
  • Zawiera szybkie, wstępne metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości.
  • Nowością jest także opisany gruntownie opisany proces flipowania na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Leave a Reply