Biologia 2 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Beata Jakubik Renata Szymańska

CENA KSIAZKI 300x150 - Biologia 2 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe	Beata Jakubik Renata Szymańska

Biologia 2 Podręcznik Zakres podstawowy Szkoły ponadpodstawowe Beata Jakubik Renata Szymańska

„Biologia 2. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony” wydawnictwa Operon to podręcznik przeznaczonych dla uczniów klas drugich liceów i techników. Publikacja ułatwia skuteczną naukę i poszerzanie wiedzy.

„Biologia 2. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony” to publikacja adresowana do uczniów klasy drugiej liceum ogólnokształcącego lub technikum. Umożliwia przyswajanie materiału z podstawy programowej, przewidzianego dla poziomu rozszerzonego.

Podręcznik pozwala na pełne wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu biologii. Skonstruowany został w taki sposób, by ułatwić naukę oraz pomóc w błyskawicznym odnalezieniu potrzebnych informacji. Podręcznika podzielony został na działy, każdy z nich otwiera spis tematów. Bezpośrednio pod tytułem działu autorki sygnalizują, jakie cele będą realizowane w danym temacie.

Treść lekcji podana jest przystępnym językiem, co ułatwia jej zrozumienie i wzbudza zainteresowanie omawianymi zagadnieniami. W tekście pojawiają się wytłuszczenia, które ułatwiają odnajdywanie istotnych zagadnień, pojęć i nazw. Podkreśleniem w tekście oznaczone są trudne pojęcia, których wyjaśnienie jest w słowniczku. Proponowane obserwacje i eksperymenty to zadania, które pozwolą na zrozumienie zagadnień biologicznych poprzez działanie.

Zawarte w tekście tabele pomogą w usystematyzowaniu wiedzy, a hasła na marginesach sygnalizują treści obowiązkowe do zapamiętania z lekcji. Na końcu każdego tematu są zadania do rozwiązania, które mają pomóc w powtórzeniu materiału do kartkówki czy sprawdzianu, a także podsumowanie lekcji, które stanowi zestawienie najważniejszych treści do zapamiętania. Na końcu każdego działu zamieszczono też podsumowanie przydatne przed sprawdzianem.

Materiał zawarty w podręczniku podzielony został na siedem działów: „Klasyfikowanie organizmów”, „Wirusy – najprostsze formy materii nieożywionej”, „Bakterie – jednokomórkowe organizmy bezjądrowe”, „Protisty – zróżnicowana grupa organizmów”, „Grzyby i porosty”, „Różnorodność roślin” oraz „Funkcjonowanie roślin”. Najobszerniejsze są dwa ostatnie działy dotyczące roślin. Na końcu podręcznika jest słowniczek trudniejszych pojęć i indeks. Praca z tą publikacją nie tylko ułatwi bieżącą naukę, ale także przygotowanie do matury z biologii.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!