You are currently viewing Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy Stan obecny i perspektywy Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy Stan obecny i perspektywy Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając

porownywarka cen ksiazek 1 1024x127 - Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy Stan obecny i perspektywy Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy Stan obecny i perspektywy Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając

Celem opracowania jest systematyzacja, analiza i ocena elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznych form organizacji czasu pracy dokonana na podstawie przeglądu literatury i wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez jego autorów. Monografia została podzielona na cztery rozdziały. Przedstawiono w nich modele zatrudnienia wyodrębnione według kryteriów cyklu rozwojowego organizacji, warunków otoczenia i znaczenia elastycznych form zatrudnienia dla współczesnego rynku pracy oraz przyszłościowe modele i koncepcje zatrudnienia. Scharakteryzowano formy zatrudnienia i zaprezentowano elastyczne formy organizacji czasu pracy. W ostatnim rozdziale dokonano analizy i oceny wyników autorskich ilościowych i jakościowych badań empirycznych dotyczących elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach funkcjonujących na Dolnym Śląsku.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

 

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!