Postawy pracowników wobec technologii cyfrowej w organizacji Perspektywa głównych użytkowników nowoczesnych rozwiązań w organizacji Stańczyk Izabela Rosiński Jerzy Aneta Pieczka

CENA KSIAZKI 300x150 - Postawy pracowników wobec technologii cyfrowej w organizacji Perspektywa głównych użytkowników nowoczesnych rozwiązań w organizacji	Stańczyk Izabela Rosiński Jerzy Aneta Pieczka

Postawy pracowników wobec technologii cyfrowej w organizacji Perspektywa głównych użytkowników nowoczesnych rozwiązań w organizacji Stańczyk Izabela Rosiński Jerzy Aneta Pieczka

Postawy pracowników wobec technologii cyfrowej w organizacji to monografia podejmująca istotny i dotychczas jeszcze mało rozpoznany temat w polskiej literaturze naukowej. Wpisuje się on w obecne trendy w naukach o zarządzaniu związane ze zrównoważonym zarządzaniem ludźmi i kreowaniem wspierającego środowiska pracy – zwłaszcza w dobie postępującej transformacji cyfrowej – oraz w problematykę postaw pracowniczych wobec technologii wykorzystywanych w miejscu pracy. Niewątpliwym walorem publikacji są oryginalne, interesujące badania własne autorów. Pozwalają one na dogłębną eksplorację tematu, a także implikacje aplikacyjne dla praktyki zarządzania wynikające z analizy wyników badań. Książka z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza praktyków zarządzania, menedżerów i specjalistów HR. Wykorzystanie narzędzi informatycznych i odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku pracy w większości organizacji stało się koniecznością podczas pandemii COVID-19, dlatego rozważania podjęte przez autorów są aktualne i mogą pomóc ergonomicznie kształtować środowisko pracy.

Z recenzji dr hab. inż. Ewy Beck-Krali, prof. AGH

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!