Farmakoterapia depresji. Współczesne podstawy teoretyczne i doświadczenia kliniczne – Janusz Heitzman, Jerzy Vetulani

Farmakoterapia depresji. Współczesne podstawy teoretyczne i doświadczenia kliniczne 206x300 - Farmakoterapia depresji. Współczesne podstawy teoretyczne i doświadczenia kliniczne - Janusz Heitzman, Jerzy VetulaniDo współredagowania tej pozycji wydawniczej zaproszeni zostali najwybitniejsi polscy psychiatrzy, by z perspektywy swoich doświadczeń zawodowych próbowali dokonać przeglądu aktualnej wiedzy związanej z terapią farmakologiczną zaburzeń depresyjnych.
Autorzy książki sięgnęli do kilku zagadnień – z jednej strony najbardziej aktualnych, z drugiej wychodzących naprzeciw zainteresowaniu i praktycznym potrzebom lekarzy.
Pragną oni by książka przybliżyła Czytelnikom możliwości osiągnięcia terapeutycznego sukcesu i dała wiarę, że wiedza faktycznie stwarza nadzieję.

Leave a Reply