Gospodarka samorządu terytorialnego – Andrzej Miszczuk

CENA KSIAZKI 300x150 - Gospodarka samorządu terytorialnego - Andrzej Miszczuk

Gospodarka samorzadu terytorialnego - Gospodarka samorządu terytorialnego - Andrzej MiszczukKompendium wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych i członkostwa Polski w UE.

W podręczniku szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

– charakterystykę samorządu terytorialnego traktowanego jako podsystem administracji publicznej i jako formę organizacji społeczeństwa m.in. w nawiązaniu do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego;
– finansowe podstawy działalności jednostek samorządu terytorialnego;
– zakres działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem działalności o charakterze użyteczności publicznej i komercyjnej;
– istotę i formę partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem samorządu w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w krajach europejskich;
– samorząd terytorialny jako organizator usług publicznych;
– działania samorządu terytorialnego w stymulowaniu procesów rozwoju lokalnego i regionalnego.

Autorzy wykorzystali najnowszą krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz akty prawne według stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku. Rozważania teoretyczne poparte są bogatą dokumentacją statystyczną. Liczne schematy i wykresy przybliżają czytelnikowi prezentowane treści.

SZUKASZ INNEJ KSIĄŻKI? 

WPISZ TYTUŁ  LUB AUTORA LUB TEMATYKĘ:

Zostaw komentarz! Oceń książkę! Poleć ją innym czytelnikom!